Diện tích hình thang

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Diện tích hình thang - 1
  • Diện tích hình thang - 2
  • Diện tích hình thang - 3
  • Diện tích hình thang - 4
  • Diện tích hình thang - 5
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
TOÁN
LỚP 5B.
DIỆN TÍCH
HÌNH THANG
1. KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài toán: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 12cm, chiều cao là 8cm.
Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019
Toán
Bài giải
Diện tích hình tam giác là:
(12 x 8) : 2 = 48 cm 2
Đáp số: 48 cm 2

DIỆN TÍCH HÌNH THANG
H
Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019
Toán
M
* Tìm ra công thức tính diện tích hình thang.
Để tính được diện tích hình thang ta tiến hành cắt, ghép
như sau:
Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
B
M
(B)
(A)
K
Sau khi cắt, ghép xong ta được hình gì?
Sau khi cắt ghép xong ta được hình tam giác.
Hãy gọi tên tam giác mà ta vừa ghép xong?
Tam giác ADK.
* S ADK = S ABCD
Em hãy cho biết cách tính diện tích tam giác ADK?
Đoạn DC là cạnh nào của hình thang ABCD?
Đường cao AH của tam giác ADK như thế nào với đường cao của hình thang ABCD?
Nếu thay CK bằng AB thì ta có thể viết
như thế nào?
Em có nhận xét gì về diện tích tam giác ADK với diện tích hình thang ABCD?
A
D
H
K
C
(B)
(A)
Vậy đoạn thẳng DK của tam giác ADK bằng tổng những cạnh nào của hình thang ABCD?
Em hãy cho biết đoạn CK bằng cạnh nào
của hình thang ABCD?
Diện tích tam giác ADK chính là diện tích hình thang ABCD.
K
B
C
D
H
A
b
h
a
S là diện tích ;
a, b là độ dài hai đáy ;
h là chiều cao
Ghi nhớ:
Diện tích hình thang bằng
tổng độ dài hai đáy nhân
với chiều cao (cùng một
đơn vị đo) rồi chia cho 2.
Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Bài 1. Tính diện tích hình thang, biết:
a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm ; chiều cao là 5cm.
b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m ; chiều cao là 10,5m.
Giải:
a) Diện tích hình thang là:

b) Diện tích hình thang là:
Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Bài 2. Tính diện tích mỗi hình thang sau:
Giải:
a)
b)
a) Diện tích hình thang là:
b) Diện tích hình thang là:
Đáp số:
Đáp số:
32,5 (cm2).
20 (cm2).
Bài 3. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó?
Giải:
Chiều cao thửa ruộng hình thang là:
(110 + 90,2) : 2 = 100,1(m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2
Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào ?
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 10:01:22 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 0.86 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Diện tích hình thang, Toán học 5. GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.TOÁNLỚP 5B.DIỆN TÍCHHÌNH THANG1. KIỂM TRA BÀI CŨBài toán: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 12cm, chiều cao là 8cm.Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019 Toán Bài giải Diện tích hình tam giác là: (12 x 8) : 2 = 48 cm 2 Đáp số: 48 cm 2 DIỆN TÍCH HÌNH THANGHThứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019 ToánM* Tìm ra công thức tính diện tích hình thang. Để tính được diện tích hình thang ta tiến hành cắt, ghép như sau:Thứ hai ngày 7 tháng 01 năm 2019 Toán

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/dien-tich-hinh-thang.fo030q.html