So sánh hai phân số khác mẫu số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • So sánh hai phân số khác mẫu số - 1
  • So sánh hai phân số khác mẫu số - 2
  • So sánh hai phân số khác mẫu số - 3
  • So sánh hai phân số khác mẫu số - 4
  • So sánh hai phân số khác mẫu số - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN

Toán – Lớp 4B
Luyện tập chung
( Trang 123 – dưới).


Toán
Luyện tập chung
(trang123)


Bài 1:( cuối trang 123)
Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:
a) 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5
c) 75□chia hết cho 9
Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?

Bài 1:Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:
a) 75 2 để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5
c) 75 chia hết cho 9
Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?
Số 756 chia hết cho 2 và 3.
6

Củng cố - Dặn dò.
Chào tạm biệt các em !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 19:43:39 | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 18 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.61 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng So sánh hai phân số khác mẫu số, Toán học 4. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN Toán – Lớp 4BLuyện tập chung( Trang 123 – dưới). ToánLuyện tập chung (trang123) Bài 1:( cuối trang 123)Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:a) 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5c) 75□chia hết cho 9 Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ? Bài 1:Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:a) 75 2 để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5c) 75 chia hết cho 9 Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?Số 756 chia hết cho 2 và 3.6

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/so-sanh-hai-phan-so-khac-mau-so.bkb40q.html