Luyện tập Trang 114

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Luyện tập Trang 114 - 1
  • Luyện tập Trang 114 - 2
  • Luyện tập Trang 114 - 3
  • Luyện tập Trang 114 - 4
  • Luyện tập Trang 114 - 5
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
THĂM LỚP
TOÁN:
phòng giáo dục & ĐàO TạO tr� ễN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN MỸ A
------------
Luyện tập
Người thực hiện: Thạch Thị Vuông
Luyện tập
TOÁN
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
2. Khi rút gọn phân số ta làm như thế nào ?
Luyện tập
TOÁN
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Khi rút gọn phân số ta làm như sau:
- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
- Chia tử số và mẫu số cho số đó.
- Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Luyện tập
TOÁN
Bài tập 1:
Rút gọn các phân số:
14 25 48 81
28 50 30 54
;
;
;
TOÁN
Tổng hợp kết quả
Luyện tập
48
30
81
54
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
25
50
TOÁN
Luyện tập
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
1
2
1
2
8
5
3
2
;
;
;
TOÁN
Luyện tập
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
TOÁN
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Luyện tập
Trường Tiểu học Thiện Mỹ A
Họ và tên:…………………...
Lớp: 4/3
TOÁN
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Luyện tập
Tính (theo mẫu):

Mẫu : a. 2 x 3 x 5 2
3 x 5 x 7 7
Bài tập 4:
b. 8 x 7 x 5
11 x 8 x 7
5
11
Trò chơi: Ai nhanh hơn
TOÁN
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Luyện tập
TOÁN
Luyện tập
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Trong các phân số 9 ; ; phân số nào
12
bằng phân số 3
4


b. 9
12
a. 15
16
c. 12
21
15
16
12
21
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
TOÁN
Luyện tập
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Trong các phân số 3 ; ; phân số tối
giản là : 93
10
b. 3
9
c. 11
33
3
10
11
33
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
TOÁN
Luyện tập
Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Kết quả của phép tính 3 x 6 x 8 là :
6 x 8 x 7
a. 3
6
b. 3
7
c. 3
8

Ôn bài và làm các bài tập ở vở bài tập .
Chuẩn bị bài :Quy đồng mẫu số các phân số.
Về nhà
TOÁN
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện tập chung
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 11:25:56 | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 1.64 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Luyện tập Trang 114, Toán học 4. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP TOÁN: phòng giáo dục & ĐàO TạO tr� ễNTRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN MỸ A ------------Luyện tập Người thực hiện: Thạch Thị VuôngLuyện tập TOÁN Thứ ba

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc4/luyen-tap-trang-114.yl630q.html