Ôn tập về giải toán

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về giải toán - 1
  • Ôn tập về giải toán - 2
  • Ôn tập về giải toán - 3
  • Ôn tập về giải toán - 4
  • Ôn tập về giải toán - 5
www.themegallery.com
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NINH ĐA
TOÁN- LỚP 3B
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Toán
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Tính chu vi hình tam giác MNP:
Giải:
Chu vi hình tam giác MNP là:
15+24+30=69(cm)
Đáp số: 69 cm
Kiểm tra bài cũ
Toán
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Kiểm tra bài cũ
Hình bên có:

….. hình vuông
…. hình tam giác
5
6
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Bài giải :
Số cây đội Hai trồng được là :
230 + 90 = 320 (cây)
Đáp số :320 cây
Tóm tắt
230 cây
90 cây
Đội Một:
Đội Hai:
? cây
Toán:
Ôn tập về giải toán
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Toán:
Buổi sáng:
635l
128l
Buổi chiều:
?l
Tóm tắt
Ôn tập về giải toán

Bài giải :
Số lít xăng buổi chiều cửa hàng đó bán được là :
635 - 128 = 507 (l )
Đáp số : 507 l xăng
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Mẫu: Bài giải :
Số quả cam ở hàng trên nhiều hơn số quả cam hàng dưới là :
7 – 5 = 2 (quả)
Đáp số : 2 quả
3. Giải bài toán (theo mẫu):
Toán:
Ôn tập về giải toán
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Toán:
Ôn tập về giải toán
Muốn giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị ta lấy số lớn trừ đi số bé.
Ghi nhớ:
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Nữ :
19 bạn
? bạn
Nam:
16 bạn
Tóm tắt
Toán:
Ôn tập về giải toán

Bài giải :
Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là :
19 – 16 = 3 (bạn)
Đáp số :3 bạn
Toán:
Ôn tập về giải toán
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 20:23:11 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.34 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về giải toán, Toán học 3. www.themegallery.comTRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NINH ĐATOÁN- LỚP 3B ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁNToánThứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018Tính chu vi hình tam giác MNP:Giải: Chu vi hình tam giác MNP là:15+24+30=69(cm)Đáp s

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc3/on-tap-ve-giai-toan.9ww10q.html