Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 1
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 2
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 3
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 4
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 3A
Trường TH Liêu Tú C
GV: PHẠM HOÀNG LONG
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
HÃY HÁT LÊN BẠN ƠI !
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
Kiểm tra bài cũ
Tính :
8 x 8 + 8
8 x 9 + 8
= 64 + 8
= 72
= 72 + 8
= 80
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
a) 123 x 2 = ?
123
2
×
4
6
2
• 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
• 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
• 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
123 x 2 = 246
b) 326 x 3 = ?
326

×
3
8
7
9
326 x 3 = 978
• 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
• 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
• 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 1. Tính
341
213
212
110
203
×
×
×
×
×
2
3
4
5
3
2
639
848
550
609
8
6
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
437 x 2
205 x 4
b) 319 x 3
171 x 5
437
×
2
205
×
4
874
820
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
Bài 3. Giải toán có lời văn
Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người.
Hỏi 3 chuyến máy bay như thế chở được bao nhiêu người?
Tóm tắt
Mỗi chuyến máy bay: 116 người
3 chuyến máy bay : … người ?
Bài giải
Số người 3 chuyến máy bay như thế chở được là:
116 x 3 = 348 ( người )
Đáp số: 348 người
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017
Toán
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
Bài 3. Giải toán có lời văn
Bài 4. Tìm x:
a) x : 7 = 101
b) x : 6 = 107
x = 101 x 7
x = 707
x = 107 x 6
x = 642
Chúc quý thầy cô sức khoẻ.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 22:04:15 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 1.08 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, Toán học 3. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3ATrường TH Liêu Tú CGV: PHẠM HOÀNG LONGThứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017ToánHÃY HÁT LÊN BẠN ƠI !Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017Toán Kiểm tra bài cũTính :8 x 8 + 88 x 9 + 8 = 64 + 8 = 72 = 72 + 8 = 80Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017ToánNhân số có ba chữ số với số có một chữ sốa) 123 x 2 = ?1232×462• 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.• 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.• 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.123 x 2 = 246b) 326 x 3 = ?326 ×3879326 x 3 = 978• 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.•

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/nhan-so-co-bon-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so.pi630q.html