Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 1
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 2
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 3
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 4
  • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 3A
Trường TH Liêu Tú C
GV: PHẠM HOÀNG LONG
NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
(tiếp theo)
KIỂM TRA BÀI CŨ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI
MÔN: TOÁN LỚP 3
Nhân số có bốn chữ số
với số có một chữ số
(tiếp theo)
* 3 nhân 7 bằng 21,
* 3 nhân 2 bằng 6,
* 3 nhân 4 bằng 12,
* 3 nhân 1 bằng 3,
1427
3
x
1
8
2
4
Vậy :1427
x
3
=
4281
nhớ 2.
viết 1
thêm 2 bằng 8,
viết 8.
viết 2,
nhớ 1.
viết 4.
1427 x 3 = ?
nhớ 2.
thêm 2
nhớ 1.
thêm1 bằng 4,
thêm1
8
4
Khi thực hiện phép tính nhân ta nhân từ phải sang trái.
(tính từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn)
Trong phép nhân có nhớ ta nhớ sang hàng liền
trước của hàng đó.
Bài 1. Tính:
1092
3
x
1317
4
x
1409
5
x
2318
3
x
Bài 2 Đặt tính rồi tính:
1107 x 6
2319 x 4
b) 1106 x 7
1218 x 5
Bài 3 Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi
3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 4 Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508 m.
Chu vi khu đất hình vuông là :
1508 x 4 = 6032 (m)
Đáp số: 6032 m
Bài giải
Chúc các em
chăm ngoan, học giỏi !
Xin cảm ơn các thầy cô giáo.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 22:02:57 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.45 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, Toán học 3. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3ATrường TH Liêu Tú CGV: PHẠM HOÀNG LONGNHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐVỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(tiếp theo)KIỂM TRA BÀI CŨTRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAIMÔN: TOÁN LỚP 3Nhân số có bốn

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc3/nhan-so-co-bon-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so.mi630q.html