Luyện tập Trang 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Luyện tập Trang 4 - 1
  • Luyện tập Trang 4 - 2
  • Luyện tập Trang 4 - 3
  • Luyện tập Trang 4 - 4
  • Luyện tập Trang 4 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HOÀ
TOÁN
LỚP 3
LUYỆN TẬP
TOÁN
TIẾT 3
Kiểm tra bài cũ
CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
( KHÔNG NHỚ )
B
Đặt tính rồi tính
251 + 312
251
312
+
563

104 + 551
104
551
+
655

Bài mới
LUYỆN TẬP
Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2018
1. Đặt tính rồi tính:
a)324 + 405
324
405
+

761 + 128
761
128
+

25 + 721
25
721
+

729
889
746
1.Đặt tính rồi tính:
b) 645 - 302
413
302
-
666 - 333
666
333
-
485 - 72
485
72
-
343
333
645
Bài 2. Tìm x
a) x - 125 = 344
x = 344 + 125
x = 469
b) x + 125 = 266
x = 266 - 125
x = 141
Bài 3 : Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ ?
Tóm tắt
Có : 285 người
Nữ : ... người ?
Nam : 140 người
Bài giải
Số bạn nữ đội đồng diễn thể dục:
285 - 140 = 145 ( nữ )
Đáp số : 145 nữ
Bài 4:
Xếp hình
TRÒ CHƠI: RUNG CHUÔNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
408 + 230 =
A. 428
B.638
C. 648
B.638

BÀI TỚI
CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
(CÓ NHỚ MỘT LẦN )
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:04:33 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 3.14 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Luyện tập Trang 4, Toán học 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HOÀTOÁNLỚP 3LUYỆN TẬPTOÁNTIẾT 3Kiểm tra bài cũCỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( KHÔNG NHỚ )BĐặt tính rồi tính 251 + 312 251312+ 563 104 + 551 104551+ 655 Bài mớiLUYỆN TẬPThứ tư ngày

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/luyen-tap-trang-4.p7l10q.html