GAĐT TTOÁN 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • GAĐT TTOÁN 3 - 1
  • GAĐT TTOÁN 3 - 2
  • GAĐT TTOÁN 3 - 3
  • GAĐT TTOÁN 3 - 4
  • GAĐT TTOÁN 3 - 5
chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Lớp 3C
Người dạy: Phạm Thị Hà
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Toán:
Bài cũ:
Chị gấp được 10 bông hoa, em gấp được 5 bông hoa. Hỏi số bông hoa của em gấp được bằng một phần mấy số bông hoa của chị?
Toán
Bảng nhân 9
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Toán
Bảng nhân 9
9 được lấy 1 lần, ta viết:
9 x 1 = 9
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy: 9 x 2 = 18
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 =
9 + 9 + 9
= 27
Vậy: 9 x 3 = 27
Bảng nhân 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
+ 9
+ 9
9 x 4 =
36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Bảng nhân 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Bảng nhân 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Bảng nhân 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9= 81
9 x 10 = 90
Luyện tập
Toán: Bảng nhân 9
Luyện tập:
Bài 1: Tính nhẩm
9 x 4 = 9 x 2 = 9 x 5 = 9 x 10 =
9 x 1 = 9 x 7 = 9 x 8 = 0 x 9 =
9 x 3 = 9 x 6 = 9 x 9 = 9 x 0 =
36
9
27
18
63
54
45
72
81
90
0
0
Bài 2: Tính
9 x 6 + 17

9 x 3 x 2
= 54 + 17
= 71
= 27 x 2
= 54
b) 9 x 7 – 25

9 x 9 : 9
= 63 – 25
= 38
= 81 : 9
= 9
Toán: Bảng nhân 9
Luyện tập:
Bài 3: Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao niêu bạn?
Tóm tắt:
1 tổ: 9 bạn
3 tổ: …bạn?
Bài giải
Số học sinh lớp 3B có là:
9 x 3 = 27 (bạn)
Đáp số: 27 bạn
AI NHANH HƠN???
Bài 4: Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
27
36
63
72
90
45
NGỌN NẾN
MAY MẮN
1) Tính nhẩm:

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

D�ng r?i!!!

Đúng rồi!!
Bảng nhân 9

9 x 1 =
9 x 3 =
9 x 4 =
9 x 5 =
9 x 6 =
9 x 7 =
9 x 8 =
9 x 9 =
9 x 10 =
9 x 2 =
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
Tự nhiên và Xã hội:
LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ?
Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?
Chúc các em học giỏi chăm ngoan!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-03-09 20:27:23 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 46 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 1.70 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng GAĐT TTOÁN 3, Toán học 3. chào mừng các thầy cô giáo về dự giờLớp 3CNgười dạy: Phạm Thị HàThứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011Toán:Bài cũ:Chị gấp được 10 bông hoa, em gấp được 5 bông hoa. Hỏi số bông hoa của em gấp được bằng một p

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc3/gadt-ttoan-3.l3wxxq.html