Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 1
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 2
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 3
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 4
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 3A
Trường TH Liêu Tú C
GV: PHẠM HOÀNG LONG
Bài 1: Tính
4
8
6
2
2
3
3
6
9
3
2
8
9
6
4
3
1
1
0
3
3
1
1
0
6
6
2
2
0
9
9
3
3
0
2
8
7
7
0
9
9
2
2
1
6
6
1
4
4
0
Bài 2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?
Giải
Số gói bánh có trong một thùng là:
1648 : 4 = 412 (gói bánh)
Đáp số: 412 gói bánh
4 thùng : 1648 gói
1 thùng :....? gói
Tóm tắt
a) x x 2 = 1864
X = 1864 : 2

X = 932
TL: 932 x 2 = 1864
b) 3 x x = 1578
X = 1578 : 3

X = 526
TL: 3 x 526 = 1578
Rung chuông vàng
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Câu1: Kết quả của phép chia : 2648 : 2 bằng ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1324
Câu 3: Kết quả của phép chia : 4844 : 4 bằng ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1211
Câu 3: Kết quả của phép chia : 2325 : 5 bằng ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
465
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
Chúc các em học giỏi
Chúc các thầy cô mạnh khoẻ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 22:08:25 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.91 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, Toán học 3. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3ATrường TH Liêu Tú CGV: PHẠM HOÀNG LONGBài 1: Tính48622336932896431103311066220993302877099221661440Bài 2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùn

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc3/chia-so-co-bon-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so.ui630q.html