Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 1
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 2
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 3
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 4
  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 3A
Trường TH Liêu Tú C
GV: PHẠM HOÀNG LONG
LUYỆN TẬP
Đặt tính rồi tính: a,1667 : 3 b, 1865 : 5
Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
1667
3
5
1
6
1
7
2
5
5
1868
5
3
3
6
1
8
3
7
3
Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017
Toán
Luyện tập
Bài 1 : Đặt tính rồi tính
3284
4
5060
5
8
1
0
8
4
0
2
1
1
0
0
0
1
6
0
a) 821 x 4 3284 : 4 b) 1012 x 5 5060 : 5
0
2
0
821
4
x
3284
1012
5
x
5060
Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017
Toán
Luyện tập
Bài 2 : Đặt tính rồi tính
4691
2
1230
3
1607
4
2
4
0
6
9
0
3
4
0
0
3
0
0
1
4
1
0
0
3
7
0
0
4691 : 2 1230: 3 1607 : 4 1038: 5
1
1
5
1
Bài 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95 mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó.
Tóm tắt
Bài giải
Chiều dài sân vận động là:
95 x 3 = 285 (m)
Chu vi sân vận động là:
(285 + 95) x 2 = 760 (m)
Đáp số: 760 m
Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017
Toán
Luyện tập
b = 95 m
a = 3 lần b
P = … m?
CHÀO CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 21:57:19 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.80 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, Toán học 3. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3ATrường TH Liêu Tú CGV: PHẠM HOÀNG LONGLUYỆN TẬPĐặt tính rồi tính: a,1667 : 3 b, 1865 : 5Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017ToánKIỂM TRA BÀI CŨ1667 3516172551868 533618373Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017ToánLuyện tậpBài 1 : Đặt tính rồi tính3284450605810840211000160a) 821 x 4 3284 : 4 b) 1012 x 5 5060 : 5 0208214x328410125x5060Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017ToánLuyện tậpBài 2 : Đặt tính rồi tính46912123031607424069034003001410037004691 : 2 1230: 3 1607 : 4 1038: 5

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chia-so-co-bon-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so.gi630q.html