TToán 2. tuần 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • TToán 2. tuần 10 - 1
  • TToán 2. tuần 10 - 2
  • TToán 2. tuần 10 - 3
  • TToán 2. tuần 10 - 4
  • TToán 2. tuần 10 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
Toán : Lớp 2
51 - 15
Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh
GV : HOÀNG KIM QUÝ
1. Tính :
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ


Đọc bảng 11 trừ đi một số
Bài : 51 - 15
Bài toán: Có 51 que tính, bớt đi 15 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
Toán
51 – 15 =
?
*Thực hành trên que tính
51 – 15 =
?
5
1
1
5
3
6
-
51 – 15 = 36
* Đặt tính:
.
5
1
1
5
-
6
3
. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5
. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng
bằng 6, viết 6, nhớ 1.
bằng 3, viết 3.
35
14
32
29
45
27
.
.
.
.
.
.
Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
a) 81 và 44
b) 51 và 25
c) 91 và 9
.
8
1
4
4
7
3
-
Tìm x
x = 41 - 16
a) x + 16 = 41
b) x + 34 = 81
x = 25
x = 81 - 34
x = 47
c) 19 + x = 61
x = 61 - 19
x = 42
Vẽ hình theo mẫu:
Mẫu
31 - 15 =
51 - 37 =
91 -
55 =
- 28 =
36
16
43
14
15
22
81 - 66 =
41 - 19 =
Trò chơi : Ai đúng và nhanh
71
Chân thành cảm ơn
thầy cô giáo và các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:05:46 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng TToán 2. tuần 10, Toán học 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B Toán : Lớp 251 - 15Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinhGV : HOÀNG KIM QUÝ1. Tính :Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ Đọc bảng 11 trừ đi một số Bài : 51 - 15Bài toá

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/ttoan-2-tuan-10.4x400q.html


bài giảng liên quan