Toán 2- tuan 2 luyen tap

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2- tuan 2 luyen tap - 1
  • Toán 2- tuan 2 luyen tap - 2
  • Toán 2- tuan 2 luyen tap - 3
  • Toán 2- tuan 2 luyen tap - 4
  • Toán 2- tuan 2 luyen tap - 5
www.themegallery.com
Chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ
LỚP : 2A
MÔN : TOÁN
GV : Trương Thị Chín
Toán
Luyện tập
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
1
Số
?
10cm = … dm;
1dm = … cm
a)
1
10
b)Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm.
c)Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm
1dm
A
B
Toán
Luyện tập
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
2
a)Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.
Số
2dm = … cm
b)
20
?
Toán
Luyện tập
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
Số
a)
2
?
1dm = … cm
3dm = … cm
8dm = … cm
2dm = … cm
5dm = … cm
9dm = … cm
b)
30cm = … dm
60cm = … dm
70cm = … dm
10
30
80
20
50
90
3
6
7
Toán
Luyện tập
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
(Xem sách trang 8)
Bài sau : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu.
Chúc các thầy cô cùng các em sức khỏe
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-05-14 10:15:20 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 62 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.43 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2- tuan 2 luyen tap, Toán học 2. www.themegallery.comChào mừng các thầy, cô giáo về dự giờLỚP : 2AMÔN : TOÁNGV : Trương Thị ChínToánLuyện tậpThứ hai ngày 29 tháng 8 năm 20111Số?10cm = … dm;1dm = … cma)110b)Tìm trên thước thẳng vạch c

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-2-luyen-tap.ljruzq.html