Toan 2 tuan 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toan 2 tuan 12 - 1
  • Toan 2 tuan 12 - 2
  • Toan 2 tuan 12 - 3
  • Toan 2 tuan 12 - 4
  • Toan 2 tuan 12 - 5
Giáo viên: Leõ Thũ Kim Loan
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ
Bài giảng môn Toán
Lớp 2/7
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Toán
Kiểm tra bài cũ
Tìm x:
x – 18 = 9
x =
9
+
18
x =
27
x – 15 = 7
x = 7 + 15
x = 22
LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Toán
1
2
13 – 4 =
9
13 – 5 =
8
13 – 6 =
7
13 – 7 =
6
13 – 8 =
5
13 – 9 =
4
Đặt tính rồi tính:
63 – 35 73 – 29 33 - 8
63
35
-
28
63
35
-
44
-
73
29
-
33
8
25
LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Toán
1
2
Đặt tính rồi tính:
b) 93 – 46 83 – 27 43 - 14
-
93
46
47
83
27
-
56
43
14
29
-
Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở ?
Bài giải
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Toán
LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
Đặt tính rồi tính:
3
1
2
Bài toán:
Số quyển vở cô giáo còn lại là:
63 – 48 = 15 (quyển vở)
Đáp số: 15 quyển vở
26
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Toán
LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
Đặt tính rồi tính:
3
1
2
Bài toán:
4
43
-
Kết quả của phép tính trên là:
D. 69
C. 17
B. 37
A. 27
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Toán
Trò chơi
AI NHANH HƠN
Chào tạm biệt
Kính chúc sức khỏe quý thầy cô
và các em học sinh
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-07 14:35:36 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 74 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.33 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toan 2 tuan 12, Toán học 2. Giáo viên: Leõ Thũ Kim LoanTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚBài giảng môn ToánLớp 2/7Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013ToánKiểm tra bài cũTìm x:x – 18 = 9x = 9 + 18 x = 27 x – 15 = 7x = 7 + 15x = 22LUYỆN TẬPTính n

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-12.yf5hzq.html