Toán 2. tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 12 - 1
  • Toán 2. tuần 12 - 2
  • Toán 2. tuần 12 - 3
  • Toán 2. tuần 12 - 4
  • Toán 2. tuần 12 - 5
TOÁN LỚP 2B
53 - 15
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
73
6
_
67
Kiểm tra bài cũ
43
5
_
38
N
53 – 15 =?
53 – 15 = 3853
15
8
3
* 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5, bằng 8, viết 8, nhớ 1.
* 1 thêm 1 bằng 2,
5 trừ 2 bằng 3, viết 3
83
19
_

43
28
_

93
54
_

63
36
_

73
27
_
46
64
15
39
27
SGK
59
Luyện tập
B
N
a) 63 và 24
b)83 và 39
c) 53 và 17

N
a) 63 và 24
b)83 và 39
c) 53 và 17
63
83
39
53
17
39
24
44
36
3
v
Tìm x
X – 18 = 9
- X là số gì?
- Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
X = 9 + 18
X = 27
4
s
Vẽ hình theo mẫu:
-Mẫu là hình gì?
-Muốn vẽ được hình vuông chúng ta phải nối mấy điểm với nhau?
Trò chơi: Đi tìm ẩn số
73 – 26 = ?
37
47
57
B. 47
48
58
68
83 – 35 = ?
68
48
38
- 15 = 53
A.68
- Làm lại bài ở nhà
- Chuẩn bị bài: luyện tập/SGK 60


Dặn dò
*Nhận xét tiết học
Chúc thầy, cô và các em sức khoẻ
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:36:58 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 1.56 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 12, Toán học 2. TOÁN LỚP 2B53 - 15CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔVÀ CÁC EM HỌC SINH 736 _ 67 Kiểm tra bài cũ 435 _ 38 N53 – 15 =?53 – 15 = 38 531583* 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5, bằng 8, viết 8, nhớ 1.* 1 thêm 1 bă

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-12.ny400q.html