Toán 2. tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 12 - 1
  • Toán 2. tuần 12 - 2
  • Toán 2. tuần 12 - 3
  • Toán 2. tuần 12 - 4
  • Toán 2. tuần 12 - 5
TRƯƠNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
Môn: Toán
Lớp 2B
Kiểm tra bài cũ
Đọc bảng trừ
13 trừ đi một số
33 – 5 = ?
33
5
-
* 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8, nhớ 1.
* 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
8
2
33 – 5 = 28
Bài 1: Tính
63
9
-
63
9
-
-
63
9
63
9
-
63
9
-
23
6
-
53
8
-
73
4
-
83
7
54
17
45
69
76
-
63
9
53
8
-
23
6
53
8
-
23
6
23
6
53
8
23
6
23
6
-
63
9
23
6
-
-
73
4
-
53
8
-
63
9
23
6
-
63
9
-
63
9
Cả lớp làm ý a
Bạn nào có khả năng làm ý b, c
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 43 và 5 b) 93 và 9 c) 33 và 6
43
5
-
84
Bài tập yêu cầu làm gì ?
38
27
93
9
33
6
-
-
Bài 3: Tìm x
a) x + 6 = 33 b) 8 + x = 43 c) x – 5 = 53
x = 33 – 6 x = 27
x = 43 – 8 x = 35
x = 53 + 5 x = 58
Muốn tìm một số hạng ta làm thế nào ?
Cả lớp làm ý a, b
Bạn nào có khả năng làm cả ý c
33
5
-
8
2
Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.
Dặn dò:
Xem bài 53 – 15 trang 59
Nhận xét tiết học.
Kính chào quý thầy cô cùng các em
Hẹn gặp lại !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:27:11 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 0.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 12, Toán học 2. TRƯƠNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG BMôn: ToánLớp 2BKiểm tra bài cũĐọc bảng trừ13 trừ đi một số33 – 5 = ?33 5-* 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8, nhớ 1.* 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 8 233 – 5 = 28

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-12.iy400q.html