Toán 2. tuần 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 11 - 1
  • Toán 2. tuần 11 - 2
  • Toán 2. tuần 11 - 3
  • Toán 2. tuần 11 - 4
  • Toán 2. tuần 11 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B


TOÁN – LỚP 2
Em hãy mời các bạn cùng em làm bảng con.
Đặt tính rồi tính:
41 - 8
Em hãy mời cả lớp cùng em đọc bảng 11 trừ đi một số.
Em hãy cùng các bạn theo hàng ngang đọc nối tiếp bảng 11 trừ đi một số.
TRÒ CHƠI: Hộp quà bí mật
Em hãy mời các bạn cùng em làm bảng con.
Tìm X:
X + 15 = 61
Phần thưởng
Bài toán:
Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại mấy que tính?
Toán
12 - 8 =
4
4
12
8
-
12 - 3 =
..
9
12 - 4 =
..
8
12 - 5 =
..
7
12 - 6 =
..
6
12 - 7 =
..
5
12 - 8 =
..
4
12 - 9 =
..
3
12 trừ đi một số. 12 - 8
12 - 3 = 9
12 - 4 = 8
12 - 5 = 7
12 - 6 = 6
12 - 7 = 5
12 - 8 = 4
12 - 9 = 3
Em có nhận xét gì về Số bị trừ, Số trừ và Hiệu trong bảng 12 trừ đi một số này?
12 - 3 =
12 - 5 =
12 - 6 =
12 - 7 =
12 - 8 =
12 - 9 =
12 - 4 =
9
8
7
6
5
4
3
12 - 3 = 9
12 - 5 = 7
12 - 6 =
12 - 7 = 5
12 - 8 =
12 - 9 = 3
12 - 4 =
8
6
4
12 - 3 = 9
12 - 5 = 7
12 - 6 =
12 - 7 = 5
12 - 8 =
12 - 9 = 3
12 - 4 =
8
6
4
12 - 6 =
12 - 9 =
12 – 5 =
12 - 4 =
12 - 8 =
12 - 7 =
12 - 3 =
12 – 9 =
Đọc bảng xoay
12 – 5 =
12 – 8 =
12 – 3 =
12 – 6 =
12 - 3 = 9
12 - 4 = 8
12 - 5 = 7
12 - 6 = 6
12 - 7 = 5
12 - 8 = 4
12 - 9 = 3
Bài 1.Tính nhẩm:
9 + 3 =
3 + 9 =
8 + 4 =
4 + 8 =
7 + 5 =
5 + 7 =
6 + 6 =
12 - 6 =
12 - 9 =
12 - 3 =
12 - 8 =
12 - 4 =
12 - 7 =
12 - 5 =
12
12
3
9
12
12
4
8
12
12
5
7
12
6
a)
Bài 2.Tính:

BẢNG CON
CÁ NHÂN
CẢ LỚP
Bài 2.Tính:
Bài 4. Có 12 quyển vở, trong đó có
6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh.
Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?
12 - 3 =
12 - 5 =
12 - 6 =
12 - 7 =
12 - 8 =
12 - 9 =
12 - 4 =
9
8
7
6
5
4
3
Tiết học đến đây là kết thúc!
Kính chúc sức khỏe quý thầy cô!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:10:07 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.63 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 11, Toán học 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B TOÁN – LỚP 2Em hãy mời các bạn cùng em làm bảng con.Đặt tính rồi tính:41 - 8Em hãy mời cả lớp cùng em đọc bảng 11 trừ đi một số.Em hãy cùng các bạn theo hàng ngang đọc nố

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-11.8x400q.html