toan 2 tuan 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • toan 2 tuan 11 - 1
  • toan 2 tuan 11 - 2
  • toan 2 tuan 11 - 3
  • toan 2 tuan 11 - 4
  • toan 2 tuan 11 - 5
YHJJH
MẾN CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Tiết:
Toán
GV :
LÂM THỊ MINH CHI
KIỂM TRA:
45
37
Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008
Toán
LUYỆN TẬP
Luyện tập
Tính nhẩm:
12-3= 12-5= 12-7= 12- 9=
12-4= 12-6= 12-8= 12-10=
Chúc mừng các em
2. Đặt tính rồi tính:
62 -27 = 72 - 15 =


53 +19= 36 +36=
89
57
72
72
HOAN HÔ,GIỎI QUÁ
3.Tìm x:
a) x+18= 52 c) 27+x=82
x= 52-18
x= 34
x=82-27
x=55
4 ).Vừa gà vừa thỏ có 42 con ,trong đó có 18 con thỏ .Hỏi có bao nhiêu con gà?
Tóm tắt:
Bài giải
Số con gà có là:
42 -18 = 24 (con gà)
Đáp số:24 con gà.
A.Có 7 hình tam giác
B. Có 8 hình tam giác
C. Có 9 hình tam giác
D. Có 10 hình tam giác

Bài học đã
KẾT THÚC
MỜI THẦY CÔ VÀ CÁC EM NGHỈ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-09-10 14:22:29 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.40 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng toan 2 tuan 11, Toán học 2. YHJJHMẾN CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EMTiết:ToánGV :LÂM THỊ MINH CHIKIỂM TRA:4537Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 Toán LUYỆN TẬPLuyện tập Tính nhẩm:12-3= 12-5= 12-7= 12- 9=12-4= 12-6= 12-8= 12-10=Chúc mừng các

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-11.7lyzvq.html