Toán 2. tuần 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 10 - 1
  • Toán 2. tuần 10 - 2
  • Toán 2. tuần 10 - 3
  • Toán 2. tuần 10 - 4
  • Toán 2. tuần 10 - 5
Số tròn chục trừ đi một số
:
Môn toán
Kiểm tra bài cũ:
Chọn kết quả đúng
Tìm x:
a.X+5=10
A. X = 5
B. X = 10
C. X = 15
Chọn kết quả đúng
b.7+X=10
A.X=10
B.X=3
C.X=7
Tìm x:
Bài toán:Có 40 que tính, bớt đi 8 que tính.Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
40-8
40-8 =
40
-
8
____
3
2
0 không trừ được 8,lấy 10 trừ 8 bằng 2,viết 2,nhớ 1.
4 trừ 1 bằng 3,viết 3.
Vậy: 40 - 8=32
40-8
Bài toán: Có 40 que tính, bớt đi 18 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
40-18
40-18=
40-18
40
-
18
____
2
2
0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 được 2, viết 2 nhớ 1.
1 thêm 1 bằng 2,4 trừ 2 bằng 2 viết 2.
Vậy :40-18= 22
1. Tính
60
-
9
____
50
-
5
____
90
____
2
-
80
-
17
____
30
-
11
_____
80
54
-
____
5
1
5
4
8
8
3
6
9
1
6
2
2. Tìm x
X + 9 = 30
X = 30 - 9
X = 21
b. 5 + X = 20
X =20-5
X = 15
c. X + 19 =60
X = 60 -19
X = 41
Bài 3: Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que ?
Tóm tắt:
Có: 2 chục que tính
Bớt: 5 que tính
Còn : ….. que tinh
Bài giải
2 chục =20
Số que tính còn lại là:
20 – 5 = 15 (que tính)
Đáp số : 15 que tính
Về nhà xem lại các bài tập
Xem trước bài:11 trừ đi một số, trang 48
Dặn dò
Tiết học kết thúc,chúc các em học tập tốt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:08:09 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 1.22 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 10, Toán học 2. Số tròn chục trừ đi một số:Môn toánKiểm tra bài cũ:Chọn kết quả đúngTìm x:a.X+5=10A. X = 5B. X = 10C. X = 15Chọn kết quả đúngb.7+X=10A.X=10B.X=3C.X=7Tìm x:Bài toán:Có 40 que tính, bớt đi 8 que tính.Hỏ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-10.6x400q.html