Toán 2. tuần 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 10 - 1
  • Toán 2. tuần 10 - 2
  • Toán 2. tuần 10 - 3
  • Toán 2. tuần 10 - 4
  • Toán 2. tuần 10 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
GV : HOÀNG KIM QUÝ
MÔN TOÁN – LỚP 2B
31 - 5
Kiểm tra bài cũ
Đọc bảng trừ : 11 trừ đi một số

Toán
31 - 5
Bài toán : Có 31 que tính , lấy đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
31 5 = ?
31 – 5 = 26

5
-
° 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

31
6
2
� 3 tr? 1 b?ng 2, vi?t 2.
-
B�i 1 : Tính
B�i 1 : Tính
34
22
79
43
54
B
B�i 2 : D?t tính r?i tính hi?u, bi?t s? b? tr? v� s? tr? l?n lu?t l� :
a) 51 v� 4
38
b) 21 và 6
15
Bài 3 : Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?


Tóm tắt:
Có : 51 quả trứng
Đã lấy : 6 quả trứng
Còn lại : … quả trứng ?

Bài giải
Còn lại số quả trứng là:
51 – 6 = 45 ( quả )
Đáp số : 45 quả trứng
O
C
B
A
D
Bài 4: Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD
tại điểm O
13
Trò chơi
ONG TÌM MẬT
31 - 5
Dặn dò
- Xem lại cách đặt tính và thực hiện dạng tốn 31 - 5.
- Chuẩn bị bài mới: 51 - 15
Toán
Kính chào quý thầy cô !
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC TỐT
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:03:37 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 2.49 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 10, Toán học 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG BGV : HOÀNG KIM QUÝMÔN TOÁN – LỚP 2B 31 - 5Kiểm tra bài cũĐọc bảng trừ : 11 trừ đi một số Toán31 - 5Bài toán : Có 31 que tính , lấy đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-10.2x400q.html