Toan 2- luyen tap- tuan 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toan 2- luyen tap- tuan 12 - 1
  • Toan 2- luyen tap- tuan 12 - 2
  • Toan 2- luyen tap- tuan 12 - 3
  • Toan 2- luyen tap- tuan 12 - 4
  • Toan 2- luyen tap- tuan 12 - 5
20 * 11
Líp 2 A - KÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o
chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Bài cũ
Đặt tính rồi tính
93 - 16
53 - 28
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
13 - 4 = 13 - 6 = 13 - 8 =
13 - 5 = 13 - 7 = 13 - 9 =
9
4
5
6
7
8
Đọc bảng
13 trừ đi một số
6 3
3 5
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 2: Đặt tính rồi tính
a) 63 - 35
73 – 29
33 – 8
7 3
2 9
3 3
8
b) 93 - 46 83 - 27 43 - 14
2 8
4 4
2 5
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 3: Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở ?
Tóm tắt
Có : 63 quyển vở
Đã phát : 48 quyển vở
Bài giải
Cô giáo còn lại số vở là:
63 - 48 = 15 ( quyển vở )
Đáp số: 15 quyển vở
Còn lại :. quyển vở?
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 4: Tính
33 - 9 - 4 =
33 - 13 =
63 - 7 - 6 =
63 - 13 =
42 - 8- 4 =
42 - 12 =
30
50
30
20
50
20
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
4 3
2 6
Kết quả của phép tính trên là:
A. 27
B . 37
. 17
D. 69

c
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở ?
Bài 4: Tính:
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam
20 * 11
Kính chúc quý thầy, quý cô mạnh khoẻ .
Xin chân thành cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo đến dự giờ thăm lớp !
Cảm ơn các em đã tham gia tiết học này !

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-11-18 10:53:11 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.39 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toan 2- luyen tap- tuan 12, Toán học 2. 20 * 11 Líp 2 A - KÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸ochµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009ToánBài cũ Đặt tính rồi tính 93 - 1653 - 28Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009ToánLuyện tập

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-luyen-tap-tuan-12.l651uq.html