Toán 2 Bảng chia 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Toán 2 Bảng chia 5 - 1
  • Toán 2 Bảng chia 5 - 2
  • Toán 2 Bảng chia 5 - 3
  • Toán 2 Bảng chia 5 - 4
  • Toán 2 Bảng chia 5 - 5
BẢNG CHIA 5
NGƯỜI DẠY: Bùi Minh Hiền
Tiết 116:
BÀI GIẢNG TOÁN 2
Kiểm tra bài cũ
Đọc thuộc lòng bảng chia 4
Đọc thuộc lòng bảng nhân 5
Bảng chia 5
5 x 4 = 20
20 : 5 = 4
5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5 =
25 : 5 = ...
30 : 5 = ...
35 : 5 = ...
40 : 5 = ...
45 : 5 = ...
50 : 5 = ...
6
5
8
7
9
10
5 : 5 = 1
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
4
5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5 = 4
25 : 5 = 5
30 : 5 = 6
35 : 5 = 7
40 : 5 = 8
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10
5 x 1 = 5
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
Bài tập
Bảng chia 5
Bài 1 . Số?
6
5
8
7
9
10
2
3
1
4
Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có bao nhiêu bông hoa?
Tóm tắt:
Bài giải:
Số bông hoa mỗi bình có là:
15 : 5 = 3 (bông hoa)
Đáp số: 3 bông hoa
5 bình hoa: 15 bông hoa
1 bình hoa: ? bông hoa
Ô cửa bí mật
CỦNG CỐ:
3
7
50
5
45
5
15 : 5 = ?
25 : ? = 5
? : 5 = 9
? : 5 = 10
35 : 5 = ?
5 : ? = 1
Ô cửa bí mật
Dặn dò:
Về nhà học thuộc lòng bảng chia 5.
Làm các bài tập trong vở bài tập.
Xem trước bài mới Một phần năm trang 122.
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE!!!
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 16:41:35 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.13 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Toán 2 Bảng chia 5, Toán học 2. BẢNG CHIA 5NGƯỜI DẠY: Bùi Minh Hiền Tiết 116:BÀI GIẢNG TOÁN 2Kiểm tra bài cũĐọc thuộc lòng bảng chia 4Đọc thuộc lòng bảng nhân 5Bảng chia 55 x 4 = 2020 : 5 = 4 5 : 5 = 110 : 5 = 215 : 5 = 320 : 5 = 25 : 5 = ...30 : 5 = ...35 : 5 = ...40 : 5 = ...45 : 5 = ...50 : 5 = ...65879105 : 5 = 1 5 x 2 = 10 5 x 3 = 155 x 1 = 55 x 2 = 105 x 3 = 155 x 4 = 205 x 5 = 255 x 6 = 305 x 7 = 355 x 8 = 405 x 9 = 455 x 10 = 504 5 : 5 = 110 : 5 = 215 : 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 530 : 5 = 635 : 5 = 740 : 5 = 845 : 5 = 95

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/toan-2-bang-chia-5.zib40q.html