Tập đọc 2. Tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tập đọc 2. Tuần 12 - 1
  • Tập đọc 2. Tuần 12 - 2
  • Tập đọc 2. Tuần 12 - 3
  • Tập đọc 2. Tuần 12 - 4
  • Tập đọc 2. Tuần 12 - 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨCXUÂN
Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ

Hãy chọn một chiếc hộp và trả lời câu hỏi trong hộp đó
3
Đọc đoạn 1 của bài: Sự tích cây vú sữa
Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?
Tập đọc
Đọc đoạn 2 của bài: Sự tích cây vú sữa
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Những nét nào của cây gợi lên hình ảnh người mẹ?
a. Lá đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.
b. Cây xòa cành ôm cậu bé như tay mẹ âu yếm vỗ về.
c. Cả 2 ý trên.

Tập đọc
a
Đọc đoạn 3 của bài: Sự tích cây vú sữa
Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói gì?
Tập đọc
3
Tập đọc
Mẹ
Luyện đọc
Mẹ
T?p đ?c
Lặng rồi
cả tiếng con ve
Con ve
cũng mệt vì hè nắng oi.
Mẹ
T?p đ?c
LUYỆN ĐỌC
Đoạn 1: 2 dòng thơ đầu
Đoạn 2: 6 dòng thơ kế
Đoàn 3: 2 dòng thơ cuối
Mẹ
T?p đ?c
Lặng rồi
cả tiếng con ve
Con ve
cũng mệt vì hè nắng oi.
Mẹ
vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà
tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
có gió mùa thu
Lời ru
mẹ quạt mẹ đưua gió về.
Bàn tay
thức ngoài kia
Những ngôi sao
đã thức vì chúng con.
Chẳng bằng mẹ
Nhà em
Lặng rồi
cả tiếng con ve
cũng mệt vì hè nắng oi.
Con ve
Mẹ là
con ngủ giấc trũn
Đêm nay
ngọn gió của con suốt đời.
Mẹ là
con ngủ giấc trũn
Đêm nay
ngọn gió của con suốt đời.
Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016
Mẹ
T?p đ?c
Mẹ là
con ngủ giấc trũn
Đêm nay
ngọn gió của con suốt đời.
Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016
Mẹ
T?p đ?c
Con ve : lồi b? cĩ c�nh trong su?t , s?ng tr�n c�y, ve d?c k�u "ve ve" v? m�a h�
N?ng oi : n?ng nĩng, khơng cĩ giĩ, r?t khĩ ch?u .
Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đặn .
Võng : Đồ dùng để nằm được bện, tết bằng sợi hay làm bằng vải, hai đầu có mắc vào tường, cột nhà hoặc thân cây.
thời gian
luyện đọc nhóm
Thi đọc giữa các nhóm
Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016
Mẹ
T?p đ?c
TÌM HIỂU BÀI
1. Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức ?
2. Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc ?
Thứ ba, ngày 18 tháng 11 năm 2016
Mẹ
T?p đ?c
3. Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào ?
Mẹ luôn vất vả nuôi con và dành cho con tình yêu
thương bao la.
Nội dung
vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà
tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
có gió mùa thu
Lời ru
mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Bàn tay
thức ngoài kia
Những ngôi sao
đã thức vì chúng con.
Chẳng bằng mẹ
Nhà em
Mẹ
Lặng rồi
cả tiếng con ve
Con ve
cũng mệt vì hè nắng oi.
Mẹ là
con ngủ giấc trũn
Đêm nay
ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh .
Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016
T?p đ?c
Mẹ
Mẹ là
có gió mùa thu
Lời ru
mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Bàn tay
thức ngoài kia
Những ngôi sao
đã thức vì chúng con.
Chẳng bằng mẹ
con ngủ giấc trũn
Đêm nay
ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh .
T?p đ?c
Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Em hóy d?c 6 dũng tho cu?i c?a b�i "M?"
Ngu?i m? du?c so sỏnh v?i nh?ng hỡnh ?nh n�o ?
CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
Dặn dò: Học thuộc lòng 6 dòng thơ cuối.
Chuẩn bị : Bài “Bông hoa Niềm Vui”
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 15:53:19 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 30 | FileSize: 26.81 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tập đọc 2. Tuần 12, Toán học 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨCXUÂNThứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016 Tập đọcKIỂM TRA BÀI CŨ Hãy chọn một chiếc hộp và trả lời câu hỏi trong hộp đó3Đọc đoạn 1 của bài: Sự tích cây vú sữaVì sao cậu bé bỏ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/tap-doc-2-tuan-12.yx400q.html