Một phần năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Một phần năm - 1
  • Một phần năm - 2
  • Một phần năm - 3
  • Một phần năm - 4
  • Một phần năm - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ
BÀI GIẢNG TOÁN 2
MỘT PHẦN NĂM
Một phần năm
Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau.
Lấy một phần, được một phần năm hình vuông.

Một phần năm viết là


1
5
1
5
Một phần năm
Một phần năm
Bài tập : Đã tô màu hình nào ?
1
5
- Đã tô màu hình :
Một phần năm
1
5
1
2
3
4
Một phần năm
- Không tô màu hình :
1
5
LỄ HỘI TRÁI CÂY
1
5
LỄ HỘI TRÁI CÂY
Em lấy ra số trái cây cho nhóm bạn.
1
4
LỄ HỘI TRÁI CÂY
Em lấy ra số trái cây cho nhóm bạn.
1
3
LỄ HỘI TRÁI CÂY
Em lấy ra số trái cây cho nhóm bạn.
1
2
LỄ HỘI TRÁI CÂY
Em lấy ra số trái cây cho nhóm bạn.
Chúc sức khỏe quý thầy cô !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 16:50:19 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 3.13 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Một phần năm, Toán học 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞBÀI GIẢNG TOÁN 2MỘT PHẦN NĂMMột phần năm Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau. Lấy một phần, được một phần năm hình vuông. Một phần năm viết là 1 515Một phần nămMột phần nămB

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/mot-phan-nam.5ib40q.html