Kể chuyện 2. Tuần 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Kể chuyện 2. Tuần 11 - 1
  • Kể chuyện 2. Tuần 11 - 2
  • Kể chuyện 2. Tuần 11 - 3
  • Kể chuyện 2. Tuần 11 - 4
  • Kể chuyện 2. Tuần 11 - 5
KỂ CHUYỆN – LỚP 2
K? chuy?n
B� chỏu


Kể theo tranh

TRANH 1
TRANH 2
TRANH 3
TRANH 4

Th¶o luËn nhãm ®«i theo gîi ý
+Tranh có mấy nhân vật? đó là những ai?
+Cuộc sống của ba bà cháu thế nào?
+Cô tiên đang làm gì và nói gì?
Bà mất, hai anh em làm gì?
Bên mộ bà xuất hiện điều gì lạ?
Sau khi bà mất hai anh em sống ra sao?
Vì sao hai anh em được giàu có mà không thấy sung sướng?
Cô tiên xuất hiện hai anh em làm gì?
Câu chuyện kết thúc thế nào?
K? lại từng đoạn câu chuyện theo tranh
Nhưng vàng bạc, .
Cô tiên lại hiện lên.
Ngày xưa, .
Bà mất, ..
Kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh
Câu chuyện giúp em hiểu được gì?

Tình cảm quý hơn cả tiền bạc
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:47:17 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 2.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Kể chuyện 2. Tuần 11, Toán học 2. KỂ CHUYỆN – LỚP 2 K? chuy?n B� chỏu Kể theo tranh TRANH 1TRANH 2TRANH 3TRANH 4Th¶o luËn nhãm ®«i theo gîi ý +Tranh có mấy nhân vật? đó là những ai?+Cuộc sống của ba bà cháu thế nào?+Cô tiên đang làm g

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/ke-chuyen-2-tuan-11.ry400q.html


bài giảng liên quan