12 trừ đi một số: 12 - 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • 12 trừ đi một số: 12 - 8 - 1
  • 12 trừ đi một số: 12 - 8 - 2
  • 12 trừ đi một số: 12 - 8 - 3
  • 12 trừ đi một số: 12 - 8 - 4
  • 12 trừ đi một số: 12 - 8 - 5
CHÀO MỪNG THẦY, CÔ VỀ DỰ
GIỜ LỚP 2
MÔN : TOÁN
Giáo viên: ĐẶNG THỊ THANH
51 – 16 = ?
81 – 57 = ?
21 – 5 = ?
A
B
C
6
16
15
A
B
C
45
36
35
A
B
C
24
26
25
KHỞI ĐỘNG
21 – 5 = 16
51 – 16 = 35
81 – 57 = 24
Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính.
Còn lại mấy que tính nhỉ?
?
-
=
12 - 8 =
4
4
12
8
-
12 - 3 =
..
9
12 - 4 =
..
8
12 - 5 =
..
7
12 - 6 =
..
6
12 - 7 =
..
5
12 - 8 =
..
4
12 - 9 =
..
3
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

12 - 3 = 9
12 - 4 = 8
12 - 5 = 7
12 - 6 = 6
12 - 7 = 5
12 - 8 = 4
12 - 9 = 3
Em có nhận xét gì về Số bị trừ, Số trừ và Hiệu trong bảng 12 trừ đi một số này?
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

12 - 3 =
12 - 5 =
12 - 6 =
12 - 7 =
12 - 8 =
12 - 9 =
12 - 4 =
9
8
7
6
5
4
3
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

12 - 3 = 9
12 - 5 = 7
12 - 6 =
12 - 7 = 5
12 - 8 =
12 - 9 = 3
12 - 4 =
8
6
4
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

12 - 3 = 9
12 - 5 = 7
12 - 6 =
12 - 7 = 5
12 - 8 =
12 - 9 = 3
12 - 4 =
8
6
4
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

12 - 6 =
12 - 9 =
12 – 5 =
12 - 4 =
12 - 8 =
12 - 7 =
12 - 3 =
12 – 9 =
Thi đọc
12 – 5 =
12 – 8 =
12 – 3 =
12 – 6 =
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

12 - 3 = 9
12 - 4 = 8
12 - 5 = 7
12 - 6 = 6
12 - 7 = 5
12 - 8 = 4
12 - 9 = 3
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8

Bài 1.Tính nhẩm:
9 + 3 =
3 + 9 =
8 + 4 =
4 + 8 =
7 + 5 =
5 + 7 =
6 + 6 =
12 - 6 =
12 - 9 =
12 - 3 =
12 - 8 =
12 - 4 =
12 - 7 =
12 - 5 =
12
12
3
9
12
12
4
8
12
12
5
7
12
6
a)
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8
Bài 2.Tính:
7
6
4
5
8
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
12 trừ đi một số 12 - 8
Tóm tắt
Có: 12 quyển vở
Vở xanh : ... quyển vở ?
Bài giải
Số quyển vở xanh có lại là:
12 – 6 = 6 ( quyển )
Đáp số : 6 quyển
Vở đỏ có: 6 quyển vở
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
Tuần 11 – Tiết 52: 12 trừ đi một số 12 - 8

Bài 4. Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn
lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?
Chúc mừng các bạn

Chúc các em vui khoẻ, học giỏi!
Hẹn gặp lại Quý thầy cô
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-11-12 23:50:52 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 4.73 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng 12 trừ đi một số: 12 - 8, Toán học 2. CHÀO MỪNG THẦY, CÔ VỀ DỰGIỜ LỚP 2 MÔN : TOÁNGiáo viên: ĐẶNG THỊ THANH51 – 16 = ?81 – 57 = ?21 – 5 = ?ABC61615ABC453635ABC242625KHỞI ĐỘNG21 – 5 = 1651 – 16 = 3581 – 57 = 24Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Còn lại mấy que tính nhỉ??-= 12 - 8 = 44128- 12 - 3 = ..9 12 - 4 = ..8 12 - 5 = ..7 12 - 6 = ..6 12 - 7 = ..5 12 - 8 = ..4 12 - 9 = ..3Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018Toán 12 trừ đi một số 12 - 8 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3Em có nhận xét gì về S

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/12-tru-di-mot-so-12-8.73120q.html