Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ HÌNH HỌC 11
TRƯỜNG THPT DTNT KỲ SƠN
BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Hãy nêu định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ?
Câu hỏi 2: Hai đường thẳng vuông góc với nhau có nhất thiết cắt nhau hay không?
Câu hỏi 3: Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì vectơ chỉ phương của chúng có quan hệ với nhau như thế nào?
Không nhất thiết phải cắt nhau.
Vectơ chỉ phương của chúng cũng vuông góc với nhau.
I. ĐỊNH NGHĨA
Câu hỏi 3: Có thể chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng bằng định nghĩa hay không?
Câu hỏi 4: Liệu có dấu hiệu nào để nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hay không?
KHÔNG THỂ
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
Định lí:
P
d
a
b
VD1: Cho tam giác ABC. Đường thẳng d vuông góc với AB , AC. Chứng minh d vuông góc với BC
A
B
C
d
Hệ quả
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba
Câu hỏi 5: Hãy nêu các bước để chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng P?
Bước 1: Chọn hai đường thẳng a và b cắt nhau thuộc mặt phẳng P.
Câu hỏi 5: Hãy nêu phương pháp để chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng P?
Ta chứng minh đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau năm trong P.
b
c
P
III. TÍNH CHẤT.
Tính chất 1: (SGK)
Mặt phẳng trung trực
. M
Tính chất 2: (SGK)
P
IV. LIÊN HỆ QUAN HỆ SONG SONG VÀ VUÔNG GÓC.
Tính chất 1: (SGK)
a
b
Tính chất 2: (SGK)
a
Tính chất 3: (SGK)
b
a