Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - 1
  • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - 2
  • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - 3
  • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - 4
  • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - 5
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 1D
Môn : toán
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH
BÀI CŨ
5cm + 4cm =
9cm – 4cm =
Tính
9cm
5cm
7cm + 1cm =
8cm
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
V? do?n th?ng AB d�i 4cm
A
B
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
V? do?n th?ng AB d�i 4cm
A
B
4cm
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
V? do?n th?ng AB d�i 4cm
A
B
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
V? do?n th?ng AB d�i 4cm
A
B
4cm
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
V? do?n th?ng AB d�i 4cm
A
B
4cm
Cách vẽ
+Đặt thước lên tờ giấy trắng, tay trái giữ chặt thước, tay phải cầm bút chấm 1 điểm trùng với vạch 0, chấm 1 điểm trùng với vạch 4.
+Nối từ 0 đến 4, thẳng với vạch 4.
+Nhấc thước ra, viết tên A, B cho 2 điểm, ta có đường thẳng AB = 4 cm.
THƯ
GIÃN
Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Toán
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
Luyện tập
1/ Vẽ đoạn thẳng có độ dài:
5cm ; 7cm ; 2cm ; 9cm.
Luyện tập:
Bài 1. Vẽ đoạn thẳng có độ dài:
5cm
7cm
2cm
9cm
Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Đoạn thẳng AB : 5cm
Đoạn thẳng BC : 3cm
Cả hai đoạn thẳng :…cm ?
Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Đoạn thẳng AB : 5cm
Đoạn thẳng BC : 3cm
Cả hai đoạn thẳng :…cm ?
Cả hai đoạn thẳng dài là:
5 + 3 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm
Bài giải
Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Đoạn thẳng AB : 5cm
Đoạn thẳng BC : 3cm
Cả hai đoạn thẳng :…cm ?
Bài 3. Vẽ các đoạn thẳng AB, BC có độ dài nêu trong bài 2.
3/ Vẽ các đoạn thẳng AB, BC có độ dài nêu trong bài 2.
3cm
5cm
3cm
5cm
3cm
5cm
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:12:23 | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 35 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 5.90 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, Toán học 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 1D Môn : toán TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH BÀI CŨ5cm + 4cm = 9cm – 4cm =Tính9cm5cm7cm + 1cm =8cmThứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2016Toán VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚCThứ hai, ng

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc1/ve-doan-thang-co-do-dai-cho-truoc.lkb40q.html