Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) - 1
  • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) - 2
  • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) - 3
  • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) - 4
  • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) - 5
LỚP : 1C
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
TOÁN
 Kiểm tra bài cũ:
Chọn chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1:Tính nhẩm: 15 + 3 = ?
17
18
19
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
 Kiểm tra bài cũ:
Chọn chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 2: Phép tính nào là phép tính đúng?
14
2
16
+
B. 14
2
34
+
C. 14
2
16
+
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
 Kiểm tra bài cũ:
Chọn chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 3: Một bài toán giải gồm những phần nào?
Lời giải, đáp số
Lời giải, phép tính, đáp số
Lời giải, phép tính
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
24
35
+
=
.
2
4
Tính từ phải sang trái
59
+
9
5
35
+
24
9
5
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
20
35
+
=
2
Tính từ phải sang trái
55
+
5
5
35
+
5
5
20
0
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
2
35
+
Tính từ phải sang trái
37
+
7
3
+
2
3
=
35
2
7
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
+
+
+
+
+
+
Bài 1: Tính
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
+
Bài 1: Tính
+
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018
Toán
35 + 12
41 + 34
60 + 38
22 + 40
6 + 43
54 + 2
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt
Lớp 1A :35 cây
Lớp 2A :50 cây
Cả 2 lớp :…. cây?
Trò chơi
***
Ăn khế
trả vàng
Sao lại ăn khế của tui ??????
1
2
3
4
5
8
7
6
10
9
Ăn khế trả vàng !
Ăn trái nào?
1
2
3
4
5
6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Câu 1
22 + 40=?
62
Câu 2
52 + 6 = ?
58
Câu 3
12 + 4 = ?
16
Câu 4
80 + 9 = ?
89
Câu 5
35 +24 = ?
59
Câu 6
5 + 40 = ?
45
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC EM!
Chúc cô nhiều sức khỏe!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 08:19:46 | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 5.22 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ), Toán học 1. LỚP : 1CTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃITOÁN Kiểm tra bài cũ: Chọn chữ cái trước đáp án đúng:Câu 1:Tính nhẩm: 15 + 3 = ?171819Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018ToánThứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2018Toán Kiểm t

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc1/phep-cong-trong-pham-vi-100-cong-khong-nho.mk630q.html