Hình tam giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Hình tam giác - 1
  • Hình tam giác - 2
  • Hình tam giác - 3
  • Hình tam giác - 4
  • Hình tam giác - 5
Trò chơi: BÔNG HOA KÌ DIỆU
HÌNH TRÒN
HÌNH VUÔNG
HÌNH TAM GIÁC
Môn: Toán
HÌNH TAM GIÁC


Hình tam giác
?
AI XẾP HÌNH GIỎI NHẤT!!
Cảm ơn các em đã theo dõi tiết học!
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 23:26:21 | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 58 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 2.82 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Hình tam giác, Toán học 1. Trò chơi: BÔNG HOA KÌ DIỆU HÌNH TRÒNHÌNH VUÔNGHÌNH TAM GIÁCMôn: ToánHÌNH TAM GIÁC Hình tam giác?AI XẾP HÌNH GIỎI NHẤT!!Cảm ơn các em đã theo dõi tiết học!

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/hinh-tam-giac.o8l10q.html