Các số 1, 2, 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Các số 1, 2, 3 - 1
  • Các số 1, 2, 3 - 2
  • Các số 1, 2, 3 - 3
  • Các số 1, 2, 3 - 4
  • Các số 1, 2, 3 - 5
Môn: Toán
CÁC SỐ 1, 2, 3
một con cá
một chấm tròn
một con gà
1
hai quả cam
hai con bướm
hai chấm tròn
2
3
ba con thỏ
ba chấm tròn
ba bông hoa
1
1
2
3
3
2
Bé thực hành toán các số 1, 2, 3
Củng cố: Trò chơi nhận biết số lượng
GV giơ đồ vật – HS giơ số
GV giơ số - HS giơ đồ vật
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 23:28:54 | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 88 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 1.79 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Các số 1, 2, 3, Toán học 1. Môn: ToánCÁC SỐ 1, 2, 3một con cámột chấm trònmột con gà1hai quả camhai con bướmhai chấm tròn23ba con thỏba chấm trònba bông hoa112332Bé thực hành toán các số 1, 2, 3Củng cố: Trò chơi nhận biết số lượ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/cac-so-1-2-3.q8l10q.html