Tuần 12 _ Toán luyện tập 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 12 _ Toán luyện tập 5 - 1
  • Tuần 12 _ Toán luyện tập 5 - 2
  • Tuần 12 _ Toán luyện tập 5 - 3
  • Tuần 12 _ Toán luyện tập 5 - 4
  • Tuần 12 _ Toán luyện tập 5 - 5
Trường tiểu học LAM SON
B?O L?C
chào mừng các thầy cô giáo

về dự giờ, thăm lớp

Kiểm tra bài cũ
Tính nhẩm:
toán:
Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2011
579 ? 0,1 =
805,13 ? 0,01 =
362,5 ? 0,001 =
38,7 ? 0,1 =
67,19 ? 0,01 =
20,25 ? 0,001 =
57,9
8,0513
0,3625
3,87
0,6719
0,02025

toán:
luyện tập

0
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp
(2,5 x 3,1) x 0,6 =
2,5 x (3,1 x 0,6) =
4,65
4,65
(1,6 x 4) x 2,5 =
16
1,6 x (4 x 2,5 )=
(4,8 x 2,5 ) x 1,3 =
4,8 x (2,5 x 1,3) =
16
15,6
15,6
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại
(a x b) x c = a x (b x c)
toán:
luyện tập

0,25 x 40 x 9,84
34,3 x 5 x 0,4
7,38 x 1,25 x 80
9,65 x 0,4 x 2,5
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại
(a x b) x c = a x (b x c)
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
= 9,65 x (0,4 x 2,5)
= 9,65 x 1
= 9,65
= 7,38 x (1,25 x 80)
= 7,38 x 100
= 738
= (0,25 x 40) x 9,84
= 10 x 9,84
= 98,4
= 34,3 x (5 x 0,4)
= 34,3 x 2
= 68,6
toán:
luyện tập

4,25 x 3,6 + 6,75 x 3,6
12,3 x 101 - 12,3
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại
(a x b) x c = a x (b x c)
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
= 12,3 x (101 - 1)
= 12,3 x 100
= 1230
= 3,6 x (4,25 + 6,75)
= 3,6 x 11
= 39,6
toán:
luyện tập

a) (28,7 + 34,5) x 2,4
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại
(a x b) x c = a x (b x c)
= 63,2 x 4
= 151,68
= 111,5
b) 28,7 + 34,5 x 2,4
= 28,7 + 82,8
toán:
luyện tập

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại
(a x b) x c = a x (b x c)
Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Trong 2,5 giờ người đó đi được là :
Giải:
12,5 x 2,5 = 31,25 (km)
Đáp số : 31,25 km
Tóm tắt:
Mỗi giờ: 12,5 km
2,5 giờ: . km?
toán:
luyện tập

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại
(a x b) x c = a x (b x c)
Trong 2,5 giờ người đó đi được là :
Giải:
12,5 x 2,5 = 31,25 (km)
Đáp số : 31,25 km
Tóm tắt:
Mỗi giờ: 12,5 km
2,5 giờ: . km?
Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp.
7,38 x 1,25 x 80
9,65 x 0,4 x 2,5
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) (28,7 + 34,5) x 2,4
b) 28,7 + 34,5 x 2,4
0,25 x 40 x 9,84
34,3 x 5 x 0,4Gi? h?c h?t r?i
C?m on s? theo dõi của các
thầy giáo, cô giáo!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-11-08 19:22:40 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 79 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 2.88 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 12 _ Toán luyện tập 5, Toán học. Trường tiểu học LAM SONB?O L?Cchào mừng các thầy cô giáo về dự giờ, thăm lớp Kiểm tra bài cũTính nhẩm: toán:Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2011579 ? 0,1 =805,13 ? 0,01 =362,5 ? 0,001 =38,7 ? 0,1 =67,19

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/tuan-12-toan-luyen-tap-5.wpujxq.html