Toán lớp 2 (tuần 11)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 1
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 2
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 3
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 4
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 5
MÔN TOÁN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
TUẦN 10
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính:
11 - 6 =
11 - 8 =
11 – 1 - 3 =
11 – 4 =
BÀI MỚI
31 - 5
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu bài
3 1
5
2 6
* 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6,viết 6 nhớ 1.
* 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
31 – 5 = 26
LUYỆN TẬP -
THỰC HÀNH
41
3
61
7
51
8
81
2
31
9
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 54 và 4
b) 21 và 6
c) 71 và 8
D�n g� d? du?c 51 qu? tr?ng, m? d� l?y 6 qu? tr?ng d? l�m mĩn an. H?i cịn l?i bao nhi�u qu? tr?ng?
GIẢI TOÁN
Giải
Số quả trứng còn lại là:
51 - 6 = 45 ( quả trứng )
Đáp số: 45 quả trứng
CỦNG
CỐ
Ai tinh mắt nhất?
Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?

A
B
C
D
O
- Về nhà làm tiếp bài 1 trang 49.
Xem trước bài
51 - 15 trang 50.
DẶN DÒ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-10-27 18:39:02 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 67 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.90 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán lớp 2 (tuần 11), Toán học. MÔN TOÁNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤPTRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠNTUẦN 10KIỂM TRA BÀI CŨTính:11 - 6 = 11 - 8 = 11 – 1 - 3 =11 – 4 =BÀI MỚI31 - 5HOẠT ĐỘNG 1Tìm hiểu bài3 1 52 6* 1 không trừ được 5, lấ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/toan-lop-2-tuan-11.dyjzuq.html