Toán 2 tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2 tuần 12 - 1
  • Toán 2 tuần 12 - 2
  • Toán 2 tuần 12 - 3
  • Toán 2 tuần 12 - 4
  • Toán 2 tuần 12 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN SỐ 2
Môn : Toán
Bài : 13 - 5
Gv: Nguyễn Thị hồng Thắm
TỔ : Hai
Tìm x :
a/ x – 6 = 14
x = 14 + 6
x = 20
b/ x – 10 = 25
x = 25 + 10
x = 35
Toán:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2013
Kiểm tra bài cũ
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
13 – 5 = ?
13 – 5 =
8
13
5

8
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11năm 2013
Bài toán: Có 13 que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
13 – 5 = ?
13 – 5 =
8
13
5

8
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
9 + 4 =
4 + 9 =
13 – 9 =
13 – 4 =
8 + 5 =
5 + 8 =
13 – 8 =
13 – 5 =
7 + 6 =
6 + 7 =
13 – 7 =
13 – 6 =
Tính:
1
a)
13 – 3 – 5 =
b)
13 – 8 =
13 – 3 – 1 =
13 – 4 =
13 – 3 – 4 =
13 – 7 =
13
13
4
9
13
13
5
8
13
13
6
7
5
5
9
9
6
6
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Tính:
2
7
4
6
9
8
Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
3
13 và 9;
a)
13 và 6;
b)
13 và 8.
c)
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11năm 2013
Đã bán: 6 xe đạp
Còn : ? xe đạp
Có :13 xe đạp
Tóm tắt
Bài giải:
Số xe đạp cửa hàng còn lại là:
13 – 6 = 7 (xe đạp)
Đáp số: 7 xe đạp
Trò chơi: Ong tìm mật
13 - 4 =
9
13 - 5 =
8
13 - 6 =
7
13 - 7 =
6
13 - 8 =
5
13 - 9 =
4
THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI
Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011
Toán
13 – 5 = ?
(Xem sách trang 57)
Bài sau: 33 – 5
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Trò chơi: Ong tìm mật
13 – 5 = ?
13 – 5 = 8
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
13 – 4 = 9
13 – 5 = 8
13 – 6 = 7
13 – 7 = 6
13 - 8 = 5
13 – 9 = 4
Bài 1: Tính
a. 9 + 4 = 13
4 + 9 = 13
13 – 9 = 4
13 – 4 = 9
8 + 5 = 13
5 + 8 = 13
13 – 8 = 5
13 – 5 = 8
7 + 6 = 13
6 + 7 = 13
13 – 7 = 6
13 – 6 = 7
Bài 2: Tính
13
6
-
13
9
-
13
7
13
4
13
5
-
7
5
6
9
8
-
-
Bài 4:
Bài giải
Số xe đạp cửa hàng còn lại là :
13 – 6 = 7 (xe đạp)
Đáp số : 7 xe đạp
Đã bán : 6 xe đạp
Còn : ... xe đạp?
Có : 13 xe đạp
Tóm tắt
13
6
-
7
Chúc các thầy cô giáo
và các em sức khỏe
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-14 12:28:10 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 2.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2 tuần 12, Toán học. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN SỐ 2Môn : ToánBài : 13 - 5 Gv: Nguyễn Thị hồng ThắmTỔ : HaiTìm x : a/ x – 6 = 14 x = 14 + 6 x = 20 b/ x – 10 = 25 x = 25 + 10x = 35Toán:Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2013Kiểm

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/toan-2-tuan-12.fdpizq.html