toán 2 tuần 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • toán 2 tuần 11 - 1
  • toán 2 tuần 11 - 2
  • toán 2 tuần 11 - 3
  • toán 2 tuần 11 - 4
  • toán 2 tuần 11 - 5
Phòng GD & ĐT Gio Linh
Trường Tiểu học Trung Sơn Số2
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THĂM LỚP
MÔN :TOÁN
LỚP 2
NGƯỜI THỰC HIỆN
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Kiểm tra bài cũ:
Đọc bảng 12 trừ đi một số
Toán:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Toán:
Bài 2 : Đặt tính rồi tính
a, 62 - 27 72 - 15 32 – 8
b) 53 + 19 36 + 36 25 + 27
Luyện tập
Toán:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Bài 2 : Đặt tính rồi tính
Toán:
Luyện tập
a, 62 - 27
.
72 - 15
.
15
5
b, 53 + 19
.
2
19
7
+
36 + 36
+
2
.
7
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
c) 27 + x = 82
Muốn tìm một số hạng trong một tổng ta làm thế nào?
a ) x + 18 = 52
b ) x + 24 = 62
x = 82 -27
x = 55
Luyện tập
Toán:
Bài 3 : Tìm x
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Luyện tập
Toán:
Bài 4 : Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà ?
Tóm tắt
- Gà và thỏ : 42 con.
- Thỏ : 18 con .
- Gà : ... con ?
Bài giải
Số con gà có là:
42 – 18 = 24 (con)
Đáp số: 24 con gà
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
* Thảo luận nhóm đôi:
Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có bao nhiêu hình tam giác ?
A. Có 7 hình tam giác
B. Có 8 hình tam giác
C. Có 9 hình tam giác
D. Có 10 hình tam giác
D
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Luyện tập
Toán:
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012

Ai nhanh hơn
53
55
45
Kết quả của phép tính là:
72 – 27 = ?
Ai nhanh hơn
52
54
44
Kết quả của phép tính là:
82 - 38 = ?
Ai Nhanh hơn
Ai nhanh hơn
52
44
54
Kết quả của phép tính là:
16 + 38 = ?
Ai nhanh hơn
60
40
30
Kết quả của x là:
X + 15 = 45
Ai nhanh hơn
36
56
26
Kết quả của phép tính là:
15 + x = 41
Ai nhanh hơn
- Học thuộc lòng bảng trừ 12 trừ đi một số và hoàn thành các bài tập vào vở ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau:
- Nhận xét tiết học:
Luyện tập
Toán:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Luyện tập
Toán:
Bài 1 : Tính nhẩm
- 3 = 9 12 - 7 = 5
12 - 4 = 8 12 - 8 = 4
12 - 5 = 7 12 - 9 = 3
12 - 6 = 6 12 - 10 = 2

Bài 2: Tính

a, 62 72 b, 53 36
27 15 19 36
35 57 72 72

Bài 3 : Tìm x


+
+
-
a, x + 18 = 52 b) x + 24 = 62
x = 52 - 18 x = 62 - 24
x = 34 x = 38


Bài 4 : Tóm tắt
Gà và thỏ : 42 con.
Thỏ : 18 con .
Gà : ... con ?

Bài giải
Số con gà có là:
42 – 18 = 24 (con)
Đáp số: 24 con gà
Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có bao nhiêu hình tam giác ?
A. Có 7 hình tam giác.
B. Có 8 hình tam giác.
C. Có 9 hình tam giác.
D. Có 10 hình tam giác.
+
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Tiết học
Kính chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt
đến đây xin kết thúc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-14 12:28:45 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 0.86 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng toán 2 tuần 11, Toán học. Phòng GD & ĐT Gio LinhTrường Tiểu học Trung Sơn Số2 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THĂM LỚP MÔN :TOÁNLỚP 2NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Thị Hồng ThắmKiểm tra bài cũ: Đọc bảng 12 trừ đi một số Toán: Thứ sáu, ngày

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/toan-2-tuan-11.hdpizq.html