On tap ve giai toan

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • On tap ve giai toan - 1
  • On tap ve giai toan - 2
  • On tap ve giai toan - 3
  • On tap ve giai toan - 4
  • On tap ve giai toan - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ
Toán:
Ôn tập về giải toán
L?P NAM 6
CAO VAN BAO
Bài cũ :
Luyện tập chung
Bài mới:
Ôn tập về giải toán
Bài 1; Tổng của hai số là 121. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Số bé
Số lớn
Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:
5+6 = 11(phần)
Số bé là:
121 : 11 x 5 = 55
Số lớn là:
121 - 55 = 66 (hay 121 : 11 x6 = 66)
Đáp số: 55 và 66

121
?
?
Bài 2: Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là . Tim hai số đó.
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 5 = 2(phần)
Số bé là:
192 : 2 x 3 = 288
Số lớn là:
288 + 192 = 480 (hay 192 : 2 x 5 = 480)
Đáp số: 288 và 480
Số bé
Số lớn
Ta có sơ đồ
192
?
?
1/.a. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.
Tổng số phần bằng nhau là:
7 + 9 = 16 (phần)
Số thứ nhất là:
80 : 16 x 9 = 45
Số thứ hai là:
80 - 45 = 35 ( hay 80 : 16 x 7 = 35)
Đáp số: 45 và 35

?
?
80
Số thứ nhất
Số thứ hai
b/. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.
Hiệu số phần bằng nhau là:
9 - 4 = 5(phần)
Số thứ nhất là:
55 : 5 x 9 = 99
Số thứ hai là:
99 - 55 = 44 (hay 55 : 5 x 4 = 44)
Đáp số; 99 và 44
?
?
55
Số thứ nhất
Số thứ hai


Dặn dò:
Về xem lại bài
TUYÊN DƯƠNG
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-10-11 14:36:21 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 39 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 4.50 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng On tap ve giai toan, Toán học. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔToán: Ôn tập về giải toánL?P NAM 6CAO VAN BAOBài cũ : Luyện tập chungBài mới:Ôn tập về giải toánBài 1; Tổng của hai số là 121. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.Số béSố lớnT

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-ve-giai-toan.xxofzq.html