ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH - 1
  • ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH - 2
  • ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH - 3
  • ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH - 4
  • ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH - 5
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5/4
MÔN: TOÁN
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Vạn Ninh
Trường Tiểu Học Đại Lãnh 2
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO

1. §äc b¶ng đơn vị đo diện tích theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ.
Toán:
Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra bài cũ :
2.Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai ®¬n vÞ ®øng liÒn nhau gÊp (hoÆc kÐm) nhau bao nhiªu lÇn?
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
65000 m2 = ……. ha
0,3 km2 = ……. hm2
0, 4 hm2 = ……. m2
4000
30
6,5
Bài 1: a/ Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1dm3 = ……. cm3 ; 1dm3 = …. m3
1cm3 = ……. dm3
b/ Trong các đơn vị đo thể tích
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị bé bằng một phần ngh×n đơn vị lớn hơn tiếp liền.
Mét khối
m3
dm3
Xăng-ti-mét khối
cm3
1m3 = …. dm3 = ….. cm3
Đề-xi-mét khối
1000
1 000 000
1000
0,001
0,001

Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1m3 = dm3
7,268m3 = dm3
0,5m3 = dm3
3 m3 2dm3 = dm3
1 000
7 268
500
3 002
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
6m3 272dm3 = m3
b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối
6, 272
8dm3439cm3 = dm3

8, 439
a/ Có đơn vị đo là mét khối
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
Trong cuộc sống hãy nêu những sự vật, vật dụng nào mà em biết có sử dụng đơn vị đo thể tích.
Liên hệ
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
Trò chơi : Ai nhanh hơn?
Bốn đội chơi :
*Hình thức chơi :Rung chuông nhanh để giành quyền trả lời.
*Lưu ý: - Sau khi cô giáo đọc xong câu hỏi mới được rung chuông giành quyền trả lời, đội nào lắc chuông trước sẽ mất quyền trả lời.
- Sau khi rung chuông mà không có câu trả lời thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội bạn.
- Hai đội rung chuông cùng nhau sẽ nhường quyền cho đội câu hỏi trước không được trả lời.
Luật chơi :
* Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, nÕu kh«ng gi¶i thÝch ®­îc bÞ trõ 3 ®iÓm.
* Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng

Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
TRÒ CHƠI :
Một khối nước bằng bao nhiêu
đề-xi-mét khối ?
1 000 dm3
Rung chuông vàng
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
2. Giá một khối nước là 1000 đồng. Nhà em trung bình mỗi tháng dùng 30 khối nước . Mỗi tháng trung bình nhà em trả bao nhiêu tiền nước?
30 000 đồng
Rung chuông vàng
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
3. Vòi nước nhà em bị hỏng cứ mỗi phút chảy mất 10cm3 nước. Vậy 1 giờ lượng nước bị chảy mất là bao nhiêu dm3 ?
0,6 dm3
Rung chuông vàng
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
4. Mỗi tháng trung bình nhà em dùng 30 khối nước, phải trả 30 000 đ. Do vòi bị hỏng chảy mất một số nước nên tháng 3 vừa qua nhà em phải trả 120 000đ. Hỏi số nước bị chảy là bao nhiêu khối ?
90 khối nước
Rung chuông vàng
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
Dặn dò : Xem lại các đơn vị đo đã được ôn tập
Chuẩn bị bài sau : Ôn tËp vÒ ®o diÖn tÝch vµ ®o thÓ tÝch
Toán:
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
chúc quý thầy cô giáo mạnh khoẻ,chúc các em chăm ngoan học giỏi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-05-09 20:37:55 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 173 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 0.85 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH, Toán học. VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5/4 MÔN: TOÁNGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ LỆ HẰNGPhòng Giáo Dục và Đào Tạo Vạn NinhTrường Tiểu Học Đại Lãnh 2KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO 1. §äc b¶ng đơn vị đo diện tích theo thø t

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-ve-do-the-tich.ybiuzq.html