Ôn tập về đo thể tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo thể tích - 1
  • Ôn tập về đo thể tích - 2
  • Ôn tập về đo thể tích - 3
  • Ôn tập về đo thể tích - 4
  • Ôn tập về đo thể tích - 5
Môn: Toán
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 5A
thị xã nghĩa lộ
phòng giáo dục và đào tạo
Trường tiểu học kim đồng
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
Toán
Kiểm tra
Tuần : 30
Viết số thích hợp vào chỗ trống :
5 m2 = dm2
9,5 km2 = hm2
3500 cm2 = dm2
7 ha = dam2
Toán
Tiết 147
Tuần : 30
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
ôn tập về đo thể tích
Bài 1a: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
Mét khối
Đề-xi-mét khối
Xăng-ti-mét khối
m3
dm3
cm3
1m3 = …. dm3 = ….. cm3
1 000
1 000 000
1dm3 = ……. cm3; 1dm3 = …. m3
1 000
0,001
1 cm3 = …. dm3
0,001
b/ Trong các đơn vị đo thể tích :
- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
Toán
Ghi nhớ
Tuần : 30
* Các đơn vị đo thể tích là :

; dm3
m3
; cm3
*Trong các đơn vị đo thể tích :
Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Tiết 147
ôn tập về đo thể tích
Toán
Tiết 147
Tuần : 30
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
ôn tập về đo thể tích
Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1m3 = dm3
7,268m3 = dm3
1 000
7 268
500
3 002
0,5m3 = dm3
3 m3 2dm3 = dm3
Toán
Tiết 147
Tuần : 30
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
ôn tập về đo thể tích
Bài 3 : Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
a/ Có đơn vị đo là mét khối :
6m3 272dm3 = m3
2105 dm3 = m3
3m382dm3 = m3
b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối :
8dm3439cm3 = dm3
3670 cm3 = dm3
5dm377cm3 = dm3
6,272
2,105
3,028
8,439
3,670
5,077
trò chơi
Ai nhanh ai đúng !
1 dm3 = 10 000 cm3
S
4,351 dm3 = 4 351 cm3
0,2 dm3 = 2 000 cm3
1dm3 9 cm3 = 1,009 cm3
Trò chơi:
Ai nhanh ai đúng
Đ
Đ
S
Toán
Tiết 147
Tuần : 30
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
ôn tập về đo thể tích
Hãy nêu những vật dụng mà em biết có sử dụng đơn vị đo thể tích ?
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
Toán
Ghi nhớ
Tuần : 30
* Các đơn vị đo thể tích là :

; dm3
m3
; cm3
*Trong các đơn vị đo thể tích :
Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn liền tiếp
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Tiết 147
ôn tập về đo thể tích
Chúc quý thầy cô mạnh khỏe.Chúc các em học sinh cham ngoan học giỏi !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-04-17 15:36:51 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 66 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.78 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo thể tích, Toán học. Môn: Toán Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 5Athị xã nghĩa lộphòng giáo dục và đào tạo Trường tiểu học kim đồngThứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013Toán Kiểm tra Tuần : 30Viết số thích

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-ve-do-the-tich.qs13yq.html