Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO DUYÊN HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
GVCN : Nguyễn Dân Lâm
ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Toán
Em hãy nêu đơn vị đo độ dài ?
Km , hm , dam , m , dm , cm , mm.
Em hãy nêu đơn vị đo khối lượng ?
Tấn , tạ , yến , kg , hg , dag , g .
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. 0.5m = … cm
b. 0.08 tấn = … kg
50
80
Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012
Toán
Km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2.
Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012

Toán
Tiết 146 : Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Thảo luận nhóm 2
m2
dam2
hm2
km2
dm2
cm2
mm2
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
1ha =
10 000
m2
Toán
Tiết 146 : Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1m2 = … dm2 = … cm2 = … mm2
1ha = … m2
1km2 =… ha = … m2
a.
b.
1m2 = … dam2
1m2 = … hm2 = … ha
1m2 = … km2
1ha = … km2
100
10000
1000000
10000
100
1000000
0,01
0.0001
0.0001
0,000001
0.01
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra
đơn vị lớn
Vở
Tiết 146 : Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a. 65000m2 =…….ha
b. 6km2 = … ha
6,5
600

864000 m2 = ha
5000 m2 = ha
9,2 km2 = ha
0,3km2 = ha
84,6
0,5
920
30
Thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2010 Toán
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài : “ Ôn tập về đo thể tích.”
Mỗi đơn vị đo diện tích gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần ?
Củng cố - dặn dò
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC, CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY, CÔ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-03-29 09:26:09 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 4.53 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO DUYÊN HẢITRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GVCN : Nguyễn Dân LâmÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCHKIỂM TRA BÀI CŨ Toán Em hãy nêu đơn vị đo độ dài ?Km , hm , dam , m , dm , cm , mm.Em hãy nêu đơn

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-ve-do-dien-tich.zoi0xq.html