ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. - 1
  • ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. - 2
  • ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. - 3
  • ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. - 4
  • ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. - 5
Chào mừng toàn thể các thầy, cô đã đến dự giờ tại lớp 5a
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
1. Viết các phân số sau thành phân số thập phân
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.
Ví dụ 1 :
Ví dụ 2 :
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 1: Tính
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 2: Tính
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 3:
bóng đỏ
bóng vàng
bóng xanh
?
Bài giải
Phân số biểu thị số bóng màu đỏ và số bóng màu xanh là
Phân số biểu thị số bóng màu đỏ và số bóng màu xanh là
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-09-02 22:05:43 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 1.29 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ., Toán học. Chào mừng toàn thể các thầy, cô đã đến dự giờ tại lớp 5aTRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢONHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔVỀ DỰ GIỜ LỚP 5AGiáo viên: Nguyễn Thị HồngThứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010Toán:Kiểm tr

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-phep-cong-va-phep-tru-phan-so.8dgzvq.html