Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số - 1
  • Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số - 2
  • Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số - 3
  • Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số - 4
  • Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
1. Viết các phân số sau thành phân số thập phân
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.
Ví dụ 1 :
Ví dụ 2 :
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
Luyện tập
Bài 1: Tính
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 2: Tính
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 3:
bóng đỏ
bóng vàng
bóng xanh
?
Bài giải
Phân số biểu thị số bóng màu đỏ và số bóng màu xanh là:
Phân số biểu thị số bóng màu vàng là:
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-09-09 04:45:59 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 319 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.21 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập phép cộng và phép trừ phân số, Toán học. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢOGiáo viên: Nguyễn Thị HồngVỀ DỰ GIỜ LỚP 5ANHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁOPHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓAThứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010Toán:Kiểm tra bài cũ:1. Viết

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-phep-cong-va-phep-tru-phan-so.14szvq.html