Lớp 2 Toán tuan 10: 51-15

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Lớp 2 Toán  tuan 10: 51-15 - 1
  • Lớp 2 Toán  tuan 10: 51-15 - 2
  • Lớp 2 Toán  tuan 10: 51-15 - 3
  • Lớp 2 Toán  tuan 10: 51-15 - 4
  • Lớp 2 Toán  tuan 10: 51-15 - 5
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNG
Bài giảng môn Toán lớp 2
Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh
1. Tính :
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
a) 51 và 4
b) 21 và 6
51 - 15
Bài toán: Có 53 que tính, bớt đi 15 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
51 - 15
51 – 15 =
?
*Thực hành trên que tính
51 - 15
51 – 15 =
?
5
1
1
5
3
6
-
51 – 15 = 36
51 - 15
* Đặt tính:
.
5
1
1
5
-
6
3
. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5
. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng
bằng 6, viết 6, nhớ 1.
bằng 3, viết 3.
51 - 15
35
14
32
29
45
27
.
.
.
.
.
.
Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
a) 81 và 44
b) 51 và 25
51 - 15
c) 91 và 9
.
8
1
4
4
7
3
-
51 - 15
Tìm x
x = 41 - 16
a) x + 16 = 41
b) x + 34 = 81
x = 25
x = 81 - 34
x = 47
c) 19 + x = 61
x = 61 - 19
x = 42
51 - 15
Vẽ hình theo mẫu:
Mẫu
31 - 15 =
51 - 37 =
91 -
55 =
- 28 =
36
16
43
14
15
22
81 - 66 =
41 - 19 =
Trò chơi : Ai đúng và nhanh
71
Chân thành cảm ơn
thầy cô giáo và các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-09-29 10:59:11 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 585 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.22 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Lớp 2 Toán tuan 10: 51-15, Toán học. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNGBài giảng môn Toán lớp 2Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh1. Tính :Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra bài cũ:2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/lop-2-toan-tuan-10-51-15.limezq.html