Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 1
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 2
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 3
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 4
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 5
Kiểm tra bài cũ
Viết số còn thiếu vào chỗ trống:
500 đồng = 200 đồng + … đồng
700 đồng = 200 đồng + … đồng
900 đồng = 200 đồng + … đồng + 200 đồng
300
500
500
Tiết 152: Luyện tập chung
Bài 1. Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
416
4
1
6
Năm trăm linh hai
502
Hai trăm 99
2
9
9
Chín trăm bốn mươi
940
Bài 2. ?
Tiết 152: Luyện tập chung
Số
Mẫu:
389
390
391
298
899
998
299
300
900
901
999
1000
Bài 3. ?
Tiết 152: Luyện tập chung
>
<
=
875 … 785
697 … 699
599 … 701
321 … 298
900 + 90 + 8 … 1000
732 … 700 + 30 + 2
>
<
<
>
<
=
Bài 4. Hình nào đã khoanh vào số hình vuông?
Tiết 152: Luyện tập chung
1
5
a)
b)
Bài 5. Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng?
Tiết 152: Luyện tập chung
Tóm tắt
Bút chì:
Bút bi:
700 đồng
300 đồng
?đồng
Bài giải
Giá tiền của bút bi là:
700 + 300 = 1000 (đồng)
Đáp số: 1000 đồng
Củng cố dặn dò
Tiết 152: Luyện tập chung
Ôn luyện về đọc viết số có 3 chữ số, cấu tạo số, so sánh số.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-04-14 08:56:48 | Thể loại: Toán | Lần tải: 34 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung, Toán. Kiểm tra bài cũViết số còn thiếu vào chỗ trống:500 đồng = 200 đồng + … đồng700 đồng = 200 đồng + … đồng900 đồng = 200 đồng + … đồng + 200 đồng300500500Tiết 152: Luyện tập chungBài 1. Viết số và chữ th

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoan/toan-lop-2-tuan-32-luyen-tap-chung.qsxvwq.html