Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
Chào mừng quý thầy cô
đến tham dự tiết
Toán 5.


Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2
1m
1m
1m2
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009

Toán
Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”
10 000
( = 0,01km2 )
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100 lần
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
0,01
10000
1000000
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
100
1000000
100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 =
846000m2 =
5000m2 =
b/ 6km2 =
9,2km2 =
0,3km2 =


6,5ha
84,6ha
0,5ha
600 ha
920ha
30ha
200000 m2
3000 m2
750000 ha
0,5 km2
105
75
60
90
Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2009
Toán
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-03-10 10:37:55 | Thể loại: Toán | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.81 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán. Chào mừng quý thầy cô đến tham dự tiếtToán 5.Trường Tiểu học Cam Nghĩa 21m1m1m2Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”10 000( = 0,01km2 )Trong bảng đơn vị đo diện tích

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoan/on-tap-ve-do-dien-tich.mblqwq.html