Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản - 1
  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản - 2
  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản - 3
  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản - 4
  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản - 5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
TRƯỜNG THPT BẮC THĂNG LONG
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐÃ QUAY TRỞ LẠI VỚI MÔN TIN HỌC
Cuộc sống này không phải trong phim
Bài 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
BÀI HỌC:
Công việc quản lí thực tế
Em hãy kể tên một số ứng dụng của Tin học
trong lĩnh vực quản lí?
Bài toán quản lí là một bài toán rất phổ biến trong xã hội, phải xử lí với một lượng thông tin rất lớn và đa dạng, với những phép tính toán khá đơn giản.
1. Bài toán quản lí
Theo em để quản lí được học sinh trong nhà trường, cần thực hiện những thao tác nào?
Chúng ta cùng tìm hiểu bài toán quản lí học sinh
Cần có thông tin về HS
Tổ chức lưu trữ thông tin các HS theo quy định
Xây dựng các mẫu bảng biểu lưu trữ thông tin về HS
Tạo lập hồ sơ để lưu trữ thông tin về đối tượng cần được quản lí.
Chủ yếu là ở dạng bảng, sau đó nhập thông tin HS vào các bảng.
Sau khi tạo bảng, nhập thông tin HS
Chỉnh sửa thông tin
Bổ sung thông tin
Xóa bỏ những thông tin không cần quản lí
Chúng ta cùng tìm hiểu bài toán quản lí học sinh
Từ đó có thông tin chính xác, đúng với những hồ sơ HS đang được quản lí
Khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu đã có
Tóm lại, nhà trường đã làm những công việc gì để quản lí được HS trên máy tính?
Bước 1: Tạo lập hồ sơ
Bước 2: Cập nhật hồ sơ
Bước 3: Khai thác hồ sơ
2. Các công việc chung của tổ chức khi xử lí thông tin của một tổ chức
3. Hệ cơ sở dữ liệu
Khái niệm cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp dữ liệu có liên quan đến nhau của một tổ chức nào đó (trường học, sở GD, công ty, …) được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với mục đích khác nhau.
VD: CSDL học sinh, CSDL bệnh nhân, …

3. Hệ cơ sở dữ liệu
b. Khái niệm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Management Database Management System) là phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi để tạo lập, lưu trữ, khai thác thông tin của cơ sở dữ liệu.
Ví dụ: M Access, Visual Fox, Visual C, …
3. Hệ cơ sở dữ liệu
c. Hệ cơ sở dữ liệu bao gồm CSDL và Hệ quản trị CSDL
Để khai thác thông tin trên máy tính cần có:
CSDL
Hệ quản trị CSDL
Phần mềm ứng dụng khai thác CSDL
Máy tính và các thiết bị liên quan
VÍ DỤ HỆ CSDL QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI
CSDL
học sinh
Hệ quản trị CSDL
d. Các yêu cầu đối với hệ cơ sở dữ liệu
Hệ cơ sở dữ liệu cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
Tính cấu trúc
Tính toàn vẹn
Tính nhất quán
Tính độc lập
Tính an toàn và bảo mật thông tin
Tính không dư thừa
d. Một số ứng dụng
Cơ sở giáo dục và đào tạo: quản lí thông tin người học, môn học, thời khoá biểu
Cơ sở kinh doanh cần có CSDL về khách hàng, sản phẩm, việc mua bán, …
Các giao dịch qua thẻ tín dụng cần quản lí việc bán hàng bằng thẻ tín dụng và xuất ra báo cáo tài chính định kỳ
....
BTVN: Em hãy tìm hiểu các công việc quản lí
ở thư viện trường
THPT Bắc Thăng Long
CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI TẬP
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 21:48:59 | Thể loại: Tin học 12 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 38.11 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 1. Một số khái niệm cơ bản, Tin học 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘIGiáo viên: Nguyễn Thị Thúy HằngTRƯỜNG THPT BẮC THĂNG LONGCHÀO MỪNG CÁC EM ĐÃ QUAY TRỞ LẠI VỚI MÔN TIN HỌCCuộc sống này không phải trong phim Bài 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

https://tailieuhoctap.com/baigiangtinhoc12/bai-1-mot-so-khai-niem-co-ban.i7l10q.html