TT GDTX PHU YEN
1
GIÁO ÁN
TRUNG TÂM GDTX PHÙ YÊN
GV: DƯƠNG THỊ YẾN
NĂM HỌC 2010-2011
Nhiệt liện chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ lớp T1
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
2
BÀI 2: LÀM VIỆC VỚI TỆP
VÀ THƯ MỤC
PHẦN 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
3
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
4
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
1.Chọn đối tượng
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
5
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
2.Xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
6
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Ngăn bên trái

Ngăn bên phải
II. Làm việc với tệp và thư mục
2.Xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
7
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
2.Xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa
c. Biểu tượng của thư mục:
Dạng đóng:
Dạng mở:
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
8
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
3. Xem nội dung thư mục
Nháy chuột ở biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái…
… hay nháy đúp vào biểu tượng thư mục trong ngăn bên phải
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
9
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
3. Xem nội dung thư mục
* Chọn View rồi chọn kiểu cần hiển thị
- Nội dung thư mục có thể hiển thị dưới dạng:
+Thumbnails: dùng để xem trước các file hình
+Tiles: Hiện các tập tin và thư mục con ở dạng biểu tượng lớn
+Icons: Hiện các tập tin và thư mục con ở dạng biểu tượng nhỏ
+List: Hiện các tập tin và thư mục con ở dạng kiệt kê danh sách
+Details: Liệt kê chi tiết các thông tin như tên (Name), kiểu (Type), kích thước lưu trữ (Size), ngày giờ tạo hay sửa (Modified).
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
10
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
3. Xem nội dung thư mục
II. Làm việc với tệp và thư mục
3. Xem nội dung thư mục
II. Làm việc với tệp và thư mục
3. Xem nội dung thư mục
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
11
II. Làm việc với tệp và thư mục
4.Tạo thư mục mới
B1 : Mở thư mục mà ta cần tạo thư mục mới “bên trong” nó.
B2: Nháy vào FileNewFolder
Hoặc nháy phải chuột vào vùng “bên trong” thư mục cần tạo thư mục mới và chọn NewFolder.
Một thư mục mới xuất hiện với tên tạm thời là New Folder
B3: Gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Hoặc
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
12
II. Làm việc với tệp và thư mục
5.Đổi tên tệp hoặc thư mục
B1: Chọn tệp hoặc thư mục muốn đổi tên
B2: Nháy vào FileRename (đổi tên).
Hoặc nháy phải chuột vào tệp hoặc thư mục cần đổi và chọn Rename.
Khi đó tên của đối tượng sẽ có khung viền bên ngoài:
B3: Gõ tên mới từ bàn phím rồi nhấn phím Enter.
Lưu ý: Khi tệp đang mở thì thao tác đổi tên không thực hiện được. Cần phải đóng tệp lại.
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
13
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
6.Sao chép (copy) tệp hoặc thư mục
B1: Chọn tệp hoặc thư mục cần sao chép
B2: Nháy EditCopy (sao chép) hoặc nháy nút lệnh Copy trên thanh công cụ


B3: Mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao và nháy EditPaste (dán) hoặc nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ


Lưu ý: Nếu tệp hoặc thư mục nơi ta muốn đặt bản sao đã có đối tượng cùng tên thì HĐH sẽ cho lựa chọn dán đè lên hoặc không thực hiện sao chép nữa.
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
14
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
7.Di chuyển tệp hoặc thư mục
B1: Chọn tệp hoặc thư mục cần di chuyển
B2: Nháy EditCut (cắt) hoặc nháy nút lệnh Cut trên thanh công cụ.B3: Chọn thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn di chuyển tệp hoặc thư mục tới và nháy EditPaste hoặc nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ.


GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
15
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
7.Di chuyển tệp hoặc thư mục
Nhấn, giữ thư mục “music” và kéo thả chuột vào thư mục “soft2”.
Khi đó, thư mục “music” sẽ được di chuyển vào thư mục “soft2”.
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
16
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
8.Xóa tệp hoặc thư mục
Chọn tệp hoặc thư mục cần muốn xóa.
Nháy vào FileDelete (xóa) hoặc nháy nút lệnh Delete trên thanh công cụ.

Windows hiển thị hộp thoại để ta khẳng định thao tác xóa. Nháy vào Yes để xóa, ngược lại nháy No.
Thao tác copy, cut, paste và delete đều có thể thực hiện bằng cách nháy phải chuột vào tệp hoặc thư mục vào chọn copy, cut, paste và delete.
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
17
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
9.Khôi phục hoặc xóa hẳn các tệp và thư mục đã bị xóa
B1:Nháy đúp (double click) vào biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền (Desktop). Cửa sổ Recycle Bin sẽ hiển thị các tệp hoặc thư mục đã bị xóa.
B2: Chọn đối tượng muốn khôi phục (hoặc xóa hẳn).
B3: Nháy vào FileRestore (khôi phục) hoặc FileDelete (xóa hẳn).
Chọn đối tượng để khôi phục hoặc xóa hẳn
Chức năng khôi phục
Chức năng xóa hẳn
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
18
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
II. Làm việc với tệp và thư mục
9.Khôi phục hoặc xóa hẳn các tệp và thư mục đã bị xóa
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
19
Bài 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Sử dụng nút phải chuột
GV: DƯƠNG YẾN
TT GDTX PHU YEN
20
Bài học kết thúc
Xin cảm ơn các thầy cô
cùng các em!
GV: DƯƠNG THỊ YẾN
NĂM HỌC 2010-2011
GV: DƯƠNG YẾN