Tuần 30. Một mái nhà chung

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 1
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 2
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 3
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 4
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 5
Nhiệt liệt chào mừng
các cô giáo
Lớp ba
Môn : Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
- Đọc đoạn 1 bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua.


Tất cả học sinh trong lớp 6A đều tự giới thiệu bằng tiếng Việt;
hát tặng đoàn bài hát bằng tiếng Việt; giới thiệu những vật rất
đặc trưng của Việt Nam mà các em sưu tầm được; vẽ Quốc
kỳ Việt Nam; nói được bằng tiếng Việt những từ ngữ thiêng
liêng của Việt Nam: Việt Nam, Hồ Chí Minh.


Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc- xăm- bua, đoàn cán bộ
Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ, thú vị?
Kiểm tra bài cũ
- Đọc đoạn 2 bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua.
Vì sao các bạn học sinh lớp 6A nói được tiếng Việt
và có nhiều đồ vật của Việt Nam?

Vì cô giáo lớp 6A đã từng ở Việt Nam . Cô thích Việt
Nam nên dạy học trò mình nói tiếng Việt, kể cho các
em biết những điều tốt đẹp về Việt Nam.

Tìm hiểu bài
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
cầu vồng
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?
Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà của
chim,
cá,
dím,
ốc
và bạn nhỏ.
Tìm hiểu bài
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Tìm hiểu bài
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
COPYRIGHT BY TRẦN PHƯƠNG

COPYRIGHT BY TRẦN PHƯƠNG
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đang yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
- dím
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đang yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.
Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đang yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.
Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc.
Mái nhà của bạn nhỏ có giàn gấc đỏ, hoa giấy lợp hồng.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
- dím
- gấc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
Mái nhà chung của muôn vật là gì?

Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh .
- dím
- gấc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
- dím
- gấc
- mái nhà chung
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
- dím
- gấc
- mái nhà chung
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
- dím
- gấc
- mái nhà chung
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.

Em muốn nói gì với những người bạn sống chung dưới một mái nhà?
Chúng ta là người sống cùng một mái nhà hãy yêu thương và đoàn kết với nhau.
- dím
- mái nhà chung
- gấc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhuưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Mái nhà
của chim
Lợp nghìn
lá biếc
Mái nhà
của cá
Sóng xanh
rập rình.
Mái nhà
của dím
Sâu trong
lòng đất
Mái nhà
của ốc
Tròn vo
bên mình.
Mái nhà
của em
Nghiêng giàn
gấc đỏ
Mái nhà
của bạn
Hoa giấy
lợp hồng.
Mọi mái
nhà riêng
Có mái
nhà chung
Là bầu
trời xanh
Xanh đến
vô cùng.
Mọi mái
nhà riêng
Có mái
nhà chung
Rực rỡ
vòm cao
Bảy sắc
cầu vồng
Bạn ơi,
ngước mắt
Ngước mắt
lên trông
Bạn ơi,
hãy hát
Hát câu
cuối cùng
Một mái nhà chung
Một mái nhà chung.
( Định Hải)
Một mái nhà chung

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.


.
Mời các em cùng tham gia chơi
Thả thơ
Trò chơi
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
Về nhà học thuộc lòng bài thơ.
Chuẩn bị bài sau: Bác sĩ Y- éc- xanh.
- Lớp cùng nghe bài hát: " Ngôi nhà của chúng ta"
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
- Lớp cùng nghe bài hát: " Ngôi nhà của chúng ta"
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Chào các em !
Giờ học kết thúc
Xin chào tạm biệt

hẹn gặp lại
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-30 09:40:03 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 110 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 2.90 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 30. Một mái nhà chung, Tiếng Việt. Nhiệt liệt chào mừngcác cô giáoLớp baMôn : Tập đọcKiểm tra bài cũ- Đọc đoạn 1 bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua.Tất cả học sinh trong lớp 6A đều tự giới thiệu bằng tiếng Việt;hát tặng đoàn bài hát bằng tiếng

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/tuan-30-mot-mai-nha-chung.ki0s0q.html