Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến? - 1
  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến? - 2
  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến? - 3
  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến? - 4
  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến? - 5
Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng
TẬP ĐỌC TUẦN 29
CHU THỊ SOA
Trăng ơi... từ đâu đến?
Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp. Vì
sự đổimùa trong một ngày ở Sa Pa
rất lạ lùng, hiếm có.
Vì sao tác giả gọi Sa Pa là “món quà tặng diệu kì”của thiên nhiên?


Sinh ngày 24 / 4 / 1958 tại làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
*Ông là một nhà thơ, nhà báo đuược mệnh danh là thần đồng thơ trẻ.
Bài thơ "Trăng ơi.từ đâu đến ?"nằm trong tập thơ "Góc sân và khoảng trời" được Trần Đăng Khoa sáng tác năm 1968 khi ông 10 tuổi.
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi... từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
SGK
Luyện đọc
Bài chia làm 6 đoạn
Mỗi khổ thơ là một đoạn
-lửng lơ, trăng tròn, nơi nào
Luyện đọc
- lửng lơ
- trăng tròn
- nơi nào
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà.
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như  mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ !
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân
Trăng ơi . . . từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nước em...
Trong hai khổ thơ đầu, trăng được
so sánh với quả chín và mắt cá.
Trăng hồng như quả chín
Trăng tròn như mắt cá
Câu 1:Trong hai kh? tho d?u, trang du?c so sỏnh v?i nh?ng gỡ?
Câu 2:Vì sao tỏc gi? nghi trang d?n t? cỏnh r?ng xa, t? bi?n xanh?
Tác giả nghĩ rằng trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh vì:
Trăng hồng như quả chín…., lửng lơ lên trước nhà.
Trăng tròn như mắt cá, chẳng bao giờ chớp mi.
Câu 3:Trong m?i kh? tho ti?p theo, v?ng trang g?n v?i m?t d?i tu?ng c? th?. Dú l� nh?ng gỡ, nh?ng ai?
Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể. Sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú
Cuội, đường hành quân, góc sân.
Trăng bay như quả bóng
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nước em.
T×m c©u th¬ cho thÊy râ nhÊt t×nh yªu, lßng tù hµo vÒ quª h­ư¬ng cña t¸c gi¶.
Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?
Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi của nhà thơ với trăng, đối với quê hương, đất nước.
Đại ý: Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi của nhà thơ với trăng, đối với quê hương, đất nước.
Đọc diễn cảm và
học thuộc lòng
Trăng ơi… // từ đâu đến?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà.
Trăng ơi…// từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì//
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.
Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng nhưu quả chín
Lửng lơ lên trưuớc nhà.

Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.

Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thưuơng Cuội không đưuợc học
Hú gọi trâu đến giờ!

Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân.

Trăng từ đâu.từ đâu?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nuước em.
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng nhưu quả chín
Lửng lơ lên trưuớc nhà.
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn nhưu mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay nhưu quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thưuơng Cuội không đưuợc học
Hú gọi trâu đến giờ!
Trăng ơi.từ đâu đến?
Hay từ đưuờng hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân.
Trăng từ đâu.từ đâu?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nuước em.

Trăng ơi.....
Hay ........
Trăng hồng...
Lửng lơ ......

Trăng ơi.....
Hay .......
Trăng tròn .....
Chẳng bao giờ ...

Trăng ơi.....
Hay ........
Trăng bay .....
Bạn .........
Trăng ơi....
Hay ......
Thưuơng Cuội ......
Hú ........

Trăng ơi.....
Hay .......
Trăng soi .....
Và soi vàng ....

Trăng từ ......
Trăng .......
Trăng ơi, .....
Sáng hơn.....
Trăng gắn bó với tuổi thơ
Các em về nhà học thuộc
lòng và đọc diễn cảm bài thơ.
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
Photo hai qvo-bn
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-04-04 13:05:11 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 76 | Lần xem: | Page: 33 | FileSize: 2.14 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?, Tiếng Việt. Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng TẬP ĐỌC TUẦN 29 CHU THỊ SOATrăng ơi... từ đâu đến? Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp. Vì sự đổimùa trong một ngày ở Sa Pa rất lạ lùng, hiếm có.Vì sao tác giả gọi Sa Pa là “mó

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/tuan-29-trang-oi-tu-dau-den.st4s0q.html