Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 1
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 2
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 3
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 4
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 5
Người thực hiện: Lê Thị Thanh Vân
Trường tiểu học Đỗ Văn Quả
Tập đọc: Lớp 3
2/Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li.
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ:
1/ Các bạn trong lớp thực hiện bài thể dục như thế nào?
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
-mạnh khoẻ,
-yếu ớt
-luyện tập
-bổn phận
-khí huyết
-Từ ngữ
-Nội dung
* Luyện đọc cõu van d�i
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân m?nh khoẻ là cả nu?c m?nh khoẻ .
//
//
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Bài chia ra làm 3 đoạn :
+Đoạn 1 : Từ đầu đến cả nước mạnh khoẻ.
+Đoạn 2 : Vậy nên .nhu vậy là sức khoẻ.
+Đoạn 3 : Phần còn lại.
*Luyện đọc đoạn
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
-mạnh khoẻ,
-yếu ớt
-luyện tập
-bổn phận
-khí huyết
*Từ ngữ
-Bồi bổ
- Khí huyết
-Bổn phận
-Dân chủ
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
-Lưu thông
-Luyện đọc theo nhóm
-Thi đọc giữa các nhóm
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
1/ Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc ?
-Sức khoẻ giúp ta giữ gìn dân chủ,xây dựng nuớc nh�, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công.
2/Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi nguời
dân yêu nước ?
-Vì mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu ?t, mỗi một
người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Tìm hiểu bài
3)Em sÏ lµm g× sau khi häc bµi Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc cña B¸c Hå ?
-Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục.
* Việc luyện tập thể dục có khó khăn không?Những ai làm được việc này.
-Việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ không tốn kém và không khó khăn. Tất cả mọi người đều làm dược việc này.
Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi 3
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
- Dọc nối tiếp 3 đoạn của bài
Thi đọc ®o¹n 1.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Luyện đọc lại:
Giữ gìn dân chủ,xây dựng nước nhà,gây đời sống mới,việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mçi mét ng­êi d©n yÕu ít tøc lµ c¶ n­íc yÕu ít, mçi mét ng­êi d©n m¹nh khoẻ lµ c¶ nưíc m¹nh khoẻ.
-Nờu n?i dung c?a b�i.
Củng cố -dặn dò
-Tại sao phải luyện tập thể dục?
-Thu?ng xuyện luyện tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khoẻ.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-04-10 21:37:00 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 1.64 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Tiếng Việt. Người thực hiện: Lê Thị Thanh VânTrường tiểu học Đỗ Văn QuảTập đọc: Lớp 32/Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li.Thứ b?y ngày 1 tháng 4 năm 2015 Tập đọcKiểm tra bài cũ:1/ Các bạn trong

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/tuan-29-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.knk8zq.html