Tuần 29. Buổi học thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 29. Buổi học thể dục - 1
  • Tuần 29. Buổi học thể dục - 2
  • Tuần 29. Buổi học thể dục - 3
  • Tuần 29. Buổi học thể dục - 4
  • Tuần 29. Buổi học thể dục - 5
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ - THĂM LỚP 3/1
Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh
TRƯỜNG TIỂU HỌC GÒ ĐEN
Thứ ba , ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả

Kiểm tra bài cũ
Thứ ba , ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả (Nghe viết )
Buổi học thể dục

Thầy giáo nói : “ Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !” Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác.
Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng, nhìn xuống chúng tôi.
Theo A-mi-xi
( Hoàng Thiếu Sơn dịch )
Hướng dẫn nhận xét
Câu nói của thầy giáo đặt trong dấu gì ?
- Những chữ nào trong đoạn phải viết hoa ?
Nghe viết: Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả
Thầy giáo nói : “ Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !” Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác.
Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng, nhìn xuống chúng tôi.
Theo A-mi-xi
( Hoàng Thiếu Sơn dịch )
Hướng dẫn viết từ khó
Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2011
Chính tả (Nghe viết )
Thầy giáo nói : “ Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !” Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác.
Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng, nhìn xuống chúng tôi.
Theo A-mi-xi
( Hoàng Thiếu Sơn dịch )
Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả ( Nghe viết )
Lỗi
Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả( Nghe viết )
Thầy giáo nói : “ Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !” Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác.
Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng, nhìn xuống chúng tôi.
Theo A-mi-xi
( Hoàng Thiếu Sơn dịch )
Lỗi
2.Viết tên người nước ngoài
Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục .
Đê-rốt-xi ; Cô-rét-ti ; Xtác-đi ; Ga-rô-nê ; Nen-li

Nguyễn Ngọc Hân
1.Nghe viết: Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả
1.Nghe viết: Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả
2.Viết tên người nước ngoài
Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục
3. Phân biệt s/x
Điền vào chỗ trống :
s hay x ?
nhảy . . .a, nhảy ...ào, . . ới vật

x
s
s
nhảy sào
sới vật
nhảy xa
1.Nghe viết: Buổi học thể dục

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Chính tả
2.Viết tên người nước ngoài
3. Phân biệt s/x

Tiết học đến đây là kết thúc.
Chúc sức khỏe quý thầy.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-10-27 21:46:10 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.70 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 29. Buổi học thể dục, Tiếng Việt. KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ - THĂM LỚP 3/1Người thực hiện : Lê Thị Ngọc AnhTRƯỜNG TIỂU HỌC GÒ ĐENThứ ba , ngày 22 tháng 3 năm 2011Chính tảKiểm tra bài cũThứ ba , ngày 22 tháng 3 năm 2011Chính tả (

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/tuan-29-buoi-hoc-the-duc.vaqe0q.html