tuần 12: Kể chuyện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tuần 12: Kể chuyện - 1
  • tuần 12: Kể chuyện - 2
  • tuần 12: Kể chuyện - 3
  • tuần 12: Kể chuyện - 4
  • tuần 12: Kể chuyện - 5
GV DẠY: ĐÀO THỊ LỆ THÙY
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC
TRƯƠNG TH THANH TÂN1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013

Kiểm tra bài cũ:
Kể lại câu chuyện : Người đi săn và con nai
Nêu ý nghĩa câu chuyện
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013

Đề bài
Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Gợi ý
1.Nội dung
a) Đọc lại đoạn văn ở bài tập 1, tiết Luyện từ và câu (tuần 12) để nắm được các yếu tố tạo thành môi trường.
Kể chuyện
Đề bài
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Gợi ý
1.Nội dung
b)Nhớ lại những truyện đã học về bảo vệ cây cối, loài vật, chống thiên tai để hiểu nội dung bảo vệ môi trường: Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai); Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời ( Tiếng Việt 3, tập hai).
Đề bài
Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Gợi ý
2.Giới thiệu tên truyện và kể lại nội dung truyện đã đọc.
-Mở đầu câu chuyện.
-Diễn biến câu chuyện.(Kể rõ trình tự các sự kiện xảy ra, hành động của nhân vật trong truyện; chú ý nhấn mạnh những chi tiết liên quan đến việc bảo vệ môi trường.
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kể chuyện
Đề bài
Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Gợi ý
3.Trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện (giúp em nhận thức được điều gì về nhiệm vụ bảo vệ môi trường).
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kể chuyện
Đề bài
Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kể chuyện
Đề bài
Giới thiệu câu chuyện kể
Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kể chuyện
Kể cho nhau nghe
Đề bài
Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kể chuyện
Kể cho cả lớp nghe
Đề bài
Nhận xét, bình chọn
Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Đề bài

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Chúc quý thầy cô mạnh khỏe
CHÚC CÁC EM NGOAN, HỌC GIỎI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-01-09 14:20:43 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 47 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.06 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tuần 12: Kể chuyện, Tiếng Việt. GV DẠY: ĐÀO THỊ LỆ THÙYPHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮCTRƯƠNG TH THANH TÂN1KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013 Kiểm tra bài cũ:Kể lại câu chuyện : Người đi săn và con naiNêu ý ngh

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/tuan-12-ke-chuyen.9rymzq.html